Stor interesse for prosjektledelse

12. januar 2007

Prosjektledelse er et fag i rask utvikling. Kompleksiteten er blitt større, de sosiale prosessene flere og prosjektene er ikke lenger bare en leveranse men krav om verdiskapning.

Torsdag 11. januar  arrangerte BI Lederutdanning årets første Kunnskapsfrokost. Over 230 fremmøtte fikk høre professor Erling S. Andersen og professor Svein Arne Jessen orientere om konklusjoner fra fersk internasjonal forskning innen  prosjektledelse.

BIs Kunnskapsfrokoster er blitt et populært arrangement, og denne morgenen var det ny rekord i antall besøkende. I løpet av det timelange foredraget fikk de fremmøtte bl.a innblikk i hvilke faktorer som er suksesskriterier for et prosjekt, og hvilke nye retninger prosjektledelsesfaget synes å ta.

Prosjektledelsesfaget er i konstant utvikling
Det som synes tydelig er utviklingen i kompleksiteten. De sosiale prosessene er flere, og et prosjekt er ikke lenger bare en leveranse. Nå er det verdiskapningen i prosjektet som er det primære. Og verdiskapning krever flere prosjekter, så prosjektlederen har nå endret rollen fra å være prosjektleder til å bli porteføljeleder.
Erling Andersen avsluttet med at denne utviklingen krever erfarne praktikere som evner å løse problemer, men som også forstår teorien.

Suksesskriterier
Svein Arne Jessen viste til en internasjonal studie som konkluderte med at viktige suksesskriterier for et prosjekt er gode beslutninger, gjennomføring av aktiviteter, forståelse rammebetingelsene, kontroll og intern og ekstern kommunikasjon.
Prosjektet må ha strategisk forankring for å oppnå suksess. Studien viste også at toppledelsens syn på hva som betinger suksess er forskjellig fra prosjektlederens.

Skjema for prosjektevaluering
Ønsker du å sikre suksess for ditt eget prosjekt kan du ta i bruk prosjektevalueringsskjemaet som ble presentert på Kunnskapsfrokosten. Skjemaet er utviklet av professor Erling S. Andersen og professor Svein Arne Jessen.

Studiestart 12. februar 07
Handelshøyskolen BI i Oslo starter et nytt Master of Managementprogrammet i Prosjektledelse 12. februar 2007.
I tillegg til oppstart av Master of Management programmet i prosjektledelse i vårsemesteret 07 har BI allerede to klasser i Oslo samt en i Bergen og en i Stavanger som startet høsten 2006.

Kontaktpersoner prosjektledelse:
Studieveiledning: ase.sevaldrud@bi.no , tlf. 46 41 00 78

Faglig team prosjektledelse:
Professor Erling S. Andersen, erling.s.andersen@bi.no,
tlf 46 41 07 02
Professor Svein Arne Jessen, svein.a.jessen@bi.no,
46 41 07 22
Doktorgradsstipendiat Anne Live Vaagaasar, anne.l.vaagaasar@bi.no, tlf 46 41 07 63

Du kan også se alle nyheter her.