Attraktive BI-studenter

19. mars 2007

BI-studentene er svært attraktive for næringslivet, viser ferske tall fra Handelshøyskolen BIs årlige arbeidsmarkedsundersøkelse. Siviløkonomstudentene kommer lettest i jobb, over 98 prosent er i jobb innen seks måneder etter endt studium.

Siviløkonomstudentene har en gjennomsnittlig begynnerlønn inkludert bonus på hele 413 000 kroner, av den utgjør fastlønnen 345 000 kroner. Dette gir en betydelig lønnsøkning i forhold til i fjor. Siviløkonomstudentene starter oftest i jobber innenfor revisjon, bank og finans eller økonomi, men mange jobber også med strategiutvikling innenfor konsulentbransjen.

- At 98 prosent av siviløkonomene er i arbeid innen seks måneder etter endt studium, er et sterkt signal. Det er tydelig at de er svært attraktive i arbeidsmarkedet. 70 prosent av siviløkonomstudentene på BI blir faktisk rekruttert før de er ferdig med skolen. Vi ser samtidig at de er mer tilfredse med jobbene de får, og også langt mer optimistiske med tanke på fremtiden, sier Adriana Jansen som leder Karriereservice ved Handelshøyskolen BI.

Lengre utdannelse lønner seg
Undersøkelsen viser at studentene blir lønnsmessig premiert for å ta en lengre utdannelse. En mastergrad gir en gjennomsnittlig årslønn som er nesten 50 000 kroner høyere enn en bachelorgrad. Bachelorstudentene har gjennomsnittlig 356 000 i lønn inkludert bonus.

- Både bachelor og masterstudenter har en markant lønnsfremgang, men vi ser stadig oftere at attraktive stillinger krever en utdannelse på masternivå. Eksempler på dette kan være trainee og konsulentstillinger, sier Jansen, som tror etterspørselen etter kompetanse på masternivå bare vil øke fremover.

Mer vanlig med frynsegoder
Frynsegoder har blitt vanligere i takt med at næringslivet går bedre, samtidig er studentene flinkere til å vurdere hele lønnspakken under ett. Men Jansen sier at lønn ikke er det viktigste for studentene når de vurderer en stilling, de legger mest vekt på interessante arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og arbeidsmiljø.

 

Du kan også se alle nyheter her.