BIs grunnlegger er død

27. januar 2006

- Det er med sorg og vemod jeg har mottatt budskapet om Finn Øiens bortgang, sier konstituert rektor Inge Jan Henjesand. - Når vår grunnlegger nå er gått ut av tiden, markerer det avslutningen på en epoke i BIs historie.

- Han la grunnlaget for vår virksomhet, og gledet seg helt til det siste over hvordan hans livsverk har vært forvaltet og stadig er blitt videreutviklet, sier Henjesand.

Finn Øien ble født 2. november 1912. Han arbeidet ved Trondheim Handelsgymnasium som overlærer før han viet all sin arbeidskraft til BI, fra etableringen av Bedriftsøkonomisk Institutt i 1943 og til han gikk av som rektor ved BI i 1975.

Øien deltok interessert i BIs indre liv helt til det siste. Vi husker ham senest fra feiringen av Pål Aakres 40-årsjubileum som ansatt ved BI sist høst. Han deltok også ved 60-års jubileet og ved åpningen av Handelshøyskolen BI i Oslo i august.

– Jeg er svært glad for at vår grunnlegger fikk oppleve et samlet BI i Nydalen, avslutter Henjesand. Han etterlater seg et livsverk som vi alle plikter å forvalte på beste måte. Han vil bli husket med stor glede og takknemlighet av oss alle.

Finn Yngvar Øien

Født: 02.11.1912

1928: Middelskoleeksamen
1928: Volontør hos Mustad & Søn
1931-32 Gymnaset
1932-36: Realfagstudier, cand. real
1936-37: Lektor i fysikk og matematikk, Trondheim Katedralskole
1937-41: Trondhjems Handelsgymnasium
1943: Grunnlegger av Bedriftsøkonomisk Institutt, opprettet som aksjeselskap 1. juni sammen med Jens Rosef
1943-75: Rektor ved Bedriftsøkonomisk Institutt

Ved etableringen så Finn Øien for seg en virksomhet som skulle tilby konsulenttjenester innenfor organisasjon, regnskap og revisjon i tillegg til korte kveldskurs i bedriftsøkonomiske termer. Øien staket ut BIs fremtid som en moderne utdanningsinstitusjon.

I løpet av de første par årene etter krigen ble det utviklet to ulike utdanningsløp. Det ene tilbudet var et toårig bedriftsøkonomisk deltidsprogram på kveldstid. Det andre var et toårig fulltidsstudium. Kveldsstudiet la grunnlaget for et regionalt distribuert utdanningstilbud, og en satsing på etter- og videreutdanning. I 1968 ble det toårige dagstudiet utvidet til et treårig diplomstudium. Etter 32 som rektor ved BI, ble Øien styreformann for BI stiftelsen i 1977.

Du kan også se alle nyheter her.