Etablerer karrierenettverk i Kina

22. mars 2007

Handelshøyskolen BI etablerer eget alumninettverk i Kina. Det vil fra første dag ha over 1200 medlemmer. Medlemmene er kinesiske næringslivsledere som har tatt lederutdanning ved BI-Fudan i Shanghai.

Handelshøyskolen BI har gjennom et samarbeid med Fudan universitet utdannet MBA-studenter i 10 år. Til nå har over1200 kinesere gått gjennom studiet, og 200 nye kandidater blir ferdig hvert år. Alumnisatsingen er en del av BIs internasjonale strategi, som har et betydelig fokus på Kina.


- Det er viktig at det opprettes et BI-alumninettverk i Kina. Vi har mange tidligere studenter ved BI-Fudan, og de har etterspurt dette nettverket for å holde kontakten med hverandre og med skolen, sier sjef for Kina-satsingen ved BI, Henning Kristoffersen.


Kristoffersen mener karrierenettverket i Kina vil være en styrke for BI både i Kina og i Norge, da nettverket åpner for større grad av kunnskapsutveksling og alliansebygging. - Vi ønsker at studentene skal ha et forhold til BI etter studiene. Dette åpner for at vi kan lære av hverandre, og kanskje kan noen av dem komme tilbake som gjesteforelesere for senere kull, sier Kristoffersen. 


Nettverk er kjernen i kinesisk næringsliv
- Nettverk har stor betydning i Kina, både sosialt og forretningsmessig. De har en guangxi-kultur, som på norsk kan oversettes med en nettverkskultur. Dette betyr at de er svært opptatt av å bygge og vedlikeholde relasjoner, og at disse relasjonene også kan legge grunnlaget for forretninger, sier Kristoffersen.


Han forteller at mens man i Norden er ukomfortabel med å gjøre foretninger med personer man har et nært forhold til, er vennskap nærmest en forutsetning for et godt forretningssamarbeid i Kina. - I mindre målestokk ser vi dette også for BIs del, da over halvparten av de som blir rekruttert til BI-Fudan i Kina blir rekruttert gjennom tidligere studenter. Dette er mye høyere en ved BI i Norge, forsetter han.


Kina viktig for BI
BRIK-landene (Brasil, Russland, India og Kina) blir stadig viktigere for verdensøkonomien, og sto i fjor for over 50 prosent av veksten i verden. Blant disse fire landene er det helt klart Kina som leder an, og stadig flere norsk bedrifter har også valgt å satse der.


- Når alle større bedrifter satser i Kina, må de seriøse utdanningsinstitusjonene ha mot til å følge næringslivet ut. Det handler ikke bare om å være konkurransedyktig ute, i en global økonomi må man kjenne de internasjonale driverne for å lykkes hjemme. Det handler om kompetanseutveksling, sier Kristoffersen, som forteller at Kina er et krevende marked med store krav til faglig kvalitet.

Du kan også se alle nyheter her.