Mange kvalifiserte kvinner

22. mars 2007

I løpet av to år trengs det 600 nye kvinner til styrene. Umulig sier enkelte, men den store interessen for styreutdannelse ved Handelshøyskolen BI viser at mange kvinner ønsker å bidra i styrer.

I løpet av to år trengs det 600 nye kvinner til styrene. Umulig sier enkelte, men den store interessen for styreutdannelse ved Handelshøyskolen BI viser at mange kvinner ønsker å bidra i styrer.

Studierektor Elbjørg Gui Standal som er ansvarlig for styreutdannelsen ved Handelshøyskolen BI, mener at det ikke er noe problem å finne godt kvalifiserte kvinner til styreplassene som skal besettes. Utfordringen er ofte at de har andre nettverk enn menn.
 
- To år er mer enn nok tid til å finne kvalifiserte styrekvinner. Det er viktig å definere hvilken kompetanse som trengs, og så lete etter kandidater som kan fylle disse kravene. Valgkomiteene må bli mer aktive enn de har vært vant til, men resultatet vil bli et mangfold som vil bedre kvaliteten på styrearbeidet, understreker Gui Standal.

Innovasjon Norge har en omfattende database over styrekandidater, i tillegg til at det finnes flere nettverk for dem som er interessert i styrearbeid. Gui Standal anbefaler selskapene å bruke andres nettverk og kompetanse, for eksempel eksterne rådgivere.

Mangfold gir fordeler
Hun mener at flere kvinner i styrene vil gi mange fordeler, blant annet økt kompetanse, markedskunnskap og en bedre styrekultur. Kvinner har tilgang til andre nettverk enn menn, noe som er en styrke for styrearbeidet.

- Basert på egen erfaring er det positivt med nye styremedlemmer. Utskiftninger gir grobunn for nye tanker, noe som både er stimulerende og utfordrende. Men man må ville høre hva andre tenker og mener, selv om dette ikke stemmer med ens egen oppfatning. Her er det mange som har en utfordring, sier studierektoren.

Stor interesse for styreutdannelse
BI har lenge opplevd stor interesse fra kvinner som ønsker å ta styreutdannelse. Den typiske kvinnen som tar denne utdannelsen er godt utdannet og har bred ledererfaring. De ønsker formell styrekompetanse for å legge et godt grunnlag for å gjøre en bedre styrejobb.

- Kvinnene har på dette området vært trendsettere, gjennom at de forbereder seg før de søker styreverv. Disse holdningene tar de med seg inn i styrene, hvor det viser seg at kvinner ofte er bedre forberedt enn menn. Over tid fører dette til en kvalitetsheving på arbeidet til styret som helhet, forteller Gui Standal.

Du kan også se alle nyheter her.