Årsrapport 2006

27. april 2007

Forskningsaktiviteten er styrket og økonomien er solid. Styret har vedtatt en strategi med økt satsing internasjonalt og i bedriftsmarkedet.

BI har en trygg økonomi. Det gir et godt fundament til å dekke forpliktelsene ved skolene som skal avvikles, og foreta nødvendige omstillinger og tilpasninger. Årsregnskapet for 2006 gir BI et resultat på 36.7 mkr.

Driftsinntekter
2006 er første driftsår for BI, som eier av bygget i Nydalen. De totale inntektene for 2006 ble på 930,7 mkr mot 898,6 mkr året før. Det er en økning på 31,2 mkr eller 3,6%. BI fikk 169,0 mkr i statsstøtte i 2006, som utgjør 18,3% av ordinære driftsinntekter.
           
32,5 mkr til avvikling
BI oppnådde et resultat på 36,7 mkr etter at regnskapet ble belastet med 1,0 mkr i skattekostnad for eksterne leieinntekter i Nydalen (næringsinntekt). Det er foretatt belastning i regnskapet med 32,5 mkr som avsetning til å dekke fremtidige forpliktelser ved avvikling av 7 studiesteder.

Endring i egenkapital
Stiftelsen har en egenkapital på 467,7 mkr mot 431,1 mkr ved utgangen av 2005. Det gir en egenkapital på 22,3% i forhold til totalkapitalen mot 58,8% i 2005. Årsaken til nedgang i egenkapitalprosent er at totalkapitalen i balansen har økt med ervervelsen av Campus Nydalen i 2006.

Du kan også se alle nyheter her.