BI markerte seg på NHO-konferansen

16. april 2007

Syv forskere på BI har på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), beskrevet globaliseringens betydning for Norge frem mot 2030.


Rapporten ”Norge i verden: Fremtidsbilder 2030” ble presentert på NHOs årskonferanse 4. januar.

- NHOs årskonferanse er den viktigste enkeltarenaen i norsk næringsliv. Den har utviklet seg til å bli det stedet der man signaliserer dagsorden og hva som er det viktigste å sette fokus på. Det var svært gledelig å få lage innspillene til hovedbolkene i konferansen, sier professor Jørgen Randers på BI.  

Globalisering på dagsorden
Med fokus på en verden som blir stadig mer global, presenterte foredragsholdere fremtidsoptimisme og realiteter, globale trendbrudd, kvotehandel, CO2- rensing, eldrebølge, omsorgsreform og regulering av boligformue, på årets NHO-konferanse. 850 næringslivsledere, sentrale politikere, kongehus, statsminister og representanter fra organisasjonslivet deltok.  

- Det er viktig å ha emner som er relevante og som styrker konkurranseevnen til norsk næringsliv. Globaliseringsspørsmålet er satt på dagsorden i år, og det vil prege økonomi og samfunnsdebatten i 2007, sier NHO-president Erling Øverland.  

BIs bidrag
Fremtidsbilder 2030 er utviklet av professor Jørgen Randers, professor Arne Jon Isachsen, professor Guri Hjeltnes, professor Rune Sørensen, førsteamanuensis Espen Andersen, førsteamanuensis Kåre Hagen og førstelektor Per Espen Stoknes.  

Rapporten gir et innblikk i hvordan Norges situasjon kan se ut på fire ulike områder i en globalisert verden anno 2030. Formålet er å gi perspektiv til viktige langsiktige beslutninger som vårt samfunn må ta fremover. Innholdet ble presentert gjennom parvise rollespill i fire akter, som er utviklet og av forskerne selv. 

- Rapporten er ment å være et inspirerende grunnlag for strategisk arbeid i bedriftene. Med et såpass langt utsyn er dette også av interesse for politikerne, sier Randers.  

Skrevet av: Laila Synnøve Berg

Du kan også se alle nyheter her.