Guri Hjeltnes blir prorektor

12. april 2007

Professor Guri Hjeltnes tiltrer som BIs prorektor fra 1. januar 2008. Professor Bjørn Hennestad er konstituert som prorektor til Guri Hjeltnes tiltrer.

Fra første august 2007 består BIs nye ledergruppe av følgende personer:

Rektor: Professor Tom Colbjørnsen
Prorektor Professor Guri Hjeltnes (Professor Bjørn Hennestad er konstituert frem til 1.1.08)
Direktør Strategisk økonomistyring og IKT Marius Eriksen¨
Direktør Organisasjon og kommunikasjon Wenche Nilsen
Direktør Faglig tilsyn og kvalitetssikring Guri Hjeltnes
Direktør Forskning og fagressurser Viserektor Tor J. Larsen
Direktør Bedriftsmarked Kristian Bogen
Direktør Individmarked Jens Petter Tøndel
Du kan også se alle nyheter her.