Innovasjon i teori og praksis

16. april 2007

- Den største utfordringen for innovasjonsbedrifter og organisasjoner er å gjøre de riktige satsingene og å arbeide med andre aktører over tid, hevder professor Tor Hernes.

På frokostmøtet på BI 1. mars, presenterte Hernes teori og fakta om innovasjonsprosesser. Han viste til eksempler fra den nye lanseringen av Elbilen Think, som professor II ved BI Jan-Olav Willums har vært gründer for.

Utfordringene
Det er flere faktorer som utgjør utfordringenene. Hernes poengterer viktigheten av å stabilisere koplinger mellom teknologi, marked og organisasjon for å få innovasjoner til å "sette seg" blant kunder og brukere.

Det er som en ”string game” (fingerleken med garn). Når en finger slipper tråden, skjer det noe et annet sted, og mønsteret endrer seg. Det viktige er ikke hva innovasjon er (prosess, produkt, tjeneste eller organisasjon), eller hvor radikalt det er, men at det går fra å være en idé til å realiseres i et marked eller hos brukerne.

Det er en prosess over tid, og ikke en hendelse. I prosesser teller sammenhenger mer enn enkeltting, som for eksempel et møte mellom finansiering og innovasjon, mener Hernes. Prosessen tar utgangspunkt i noe nytt, men sikter likevel mot stabilisering. Innovasjon dreier seg i stor grad om å forstå hva som kan skje i en åpen verden.

Fakta om prosessene
1. En god ide er en forutsetning, men ingen garanti for markedsrealisering
2. Andre muligheter er alltid åpne
3. Det som skjer på et tidspunkt, påvirker det som skjer senere
4. Uventede faktorer inntrer
5. En idé kan være god på et tidspunkt, men dårlig på et annet tidspunkt

Elbilen Think
Professor og gründer Jan-Olav Willums har definert elbilen til ikke bare å være et produkt.

- Think er en måte å bevege seg på mellom ulike offentlige og private kommunikasjonsmidler. Vi selger ikke bare en bil, vi tilbyr en bekymringsfri og individuell mobilitet for mennesker og organisasjoner som utad vil vise hva de står for, sier gründer og eier av konseptet, Jan-Olav Willums.

Han har en klar visjon bak innovasjonen. "Think er en bedre måte å forflytte seg på".

Thinkbilkonseptet er designet for batteribruk. Kunden kjøper ikke bare bilen, de leier batteri med full servicegaranti. Slik skal kundene oppnå trygghet rundt produktets kvalitet, og produsenten får en fortjeneste. Det hele ville ikke vært mulig uten finansiering i forkant. Lanseringen av denne modellen har kostet rundt 100 millioner dollar, men Willums regner med en fortjeneste på 500 millioner dollar innen 2010.

Innføring av klimateknologi
- BI har forsket mye på fremvekst av ny teknologi generelt, som kan være nyttig i forståelsen av innføring av klimateknologi, og det er i høyeste grad nyttig i fremtiden. Det er spesielt Atle Midttun, Øystein Noreng og Jørgen Randers som står bak denne delen av forskningen, forteller Hernes.

Nytt masterstudium i innovasjon og entreprenørskap
Tor Hernes er professor og instituttleder ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Han er ansvarlig for det nye masterstudiet i innovasjon og entreprenørskap. Etter planen skal dette masterstudiet ha oppstart høsten 2007, under forutsetning av at NOKUT godkjenner studieplanen. 
      

Du kan også se alle nyheter her.