Nytt Master of Management program i Lederutvikling og coaching

16. april 2007

BI Lederutdanning tilbyr til høsten et nytt Master of Management program i Lederutvikling og coaching. Det nye programmet ble presentert på BIs Kunnskapsfrokost.

Har ledelse egentlig noen verdi?
Ett av hovedspørsmålene i Martinsens/Arnulfs foredrag var om ledelse egentlig har noen verdi for organisasjonen. Ved å presentere forskningen på dette fagfeltet, viste BI professorene at det finnes en kobling mellom god ledelse og verdiskaping og effektivitet i organisasjoner. Et annet viktig begrep som ble presentert var evidensbasert ledelse, altså bruk av forskningsbasert kunnskap som rettesnor for refleksjoner om ledelse.

Populært med lederutvikling og coaching
Master of Management programmet Lederutvikling og coaching er helt nytt, og de første deltakerne har ifølge markedsansvarlig Mona Johnsen allerede meldt seg. BI Lederutdanning har merket en økende etterspørsel etter temaene lederutvikling og coaching både blant Master of Managment interessentene, og blant bedriftskundene.

Hvem er målgruppen?
Målgruppen er både innkjøpere av lederutvikling (ledere med HR-ansvar og ansvar for kvalitetssikring av konsulenttjenester) og leverandører av lederutvikling (personer involvert i utviklingsarbeide). De som har gjennomgått programmet skal sitte igjen med en økt evne til å diagnostisere lederutviklingsbehov, samt vurdere, velge og gjennomføre utviklingstiltak.

Studiestart 9. oktober 2007
Master of Management programmet starter opp 9. oktober, og opptaket er allerede i gang. For mer informasjon om studiet, kontakt BI Lederutdanning på tlf. 46 41 00 05, eller e-post lederutdanning@bi.no

Du kan også se alle nyheter her.