Nyutdannede får jobb gjennom nettverk

16. april 2007

Arbeidsmarkedsundesøkelsen som ble gjennomført på Handelshøyskolen BI i år viser at 17% av studentene får jobb gjennom bekjente og eget opparbeidet nettverk. De fleste nyutdannede studentene vegrer seg for å bruke foreldrene sine relasjoner.

- BI-studentene er pro-aktive og flinke til å presentere seg selv, sier Bjørn K.Svendsen ved Karriereservice på BI. De er aktive på karrieredager og andre steder der næringslivet eksponerer seg. I tillegg bruker de diplomoppgavene for å selge seg inn til arbeidstakere. Han opplever at de fleste studentene er opptatt av å klare seg selv og ikke lene seg på foreldrenes kontaktnett.

Svendsen sier videre at det å bruke nettverket sitt er vanlig, og det er en fin måte å få vise seg fram på. Spesielt for nyutdannede som havner i konkurranse med søkere som har mer erfaring.

– Vi har derimot ingen tall som sier at man lettere får jobb på denne måten. Men veien er kortere til beslutningstagerne, sier han.
 
Jobb lenge før de er ferdig
Jobbrushet begynner allerede året før studentene er ferdig utdannet. På høsten arrangerer BI karrieredager. Her kommer store bedriftene som ønsker å være tidlig ute for å skaffe seg de beste hodene.  

- Dette fører til et trøkk som gjør at studenter som egentlig ikke er på jakt etter jobb så tidlig – også kommer i søkermodus, ler Svendsen. Undersøkelsen bekrefter dette. Hele 37% av studentene har allerede jobbkontrakt i lommen i løpet av vårsemesteret.


Nye kanaler
Det er svært få nyutdannede som får jobb gjennom avisene, bare 9% mot 14% året før. Svendsen synes ikke dette er noen overraskelse.

- Det er vanskelig å skille seg ut på en CV når man ikke har noen spesiell arbeidserfaring, sier han. Derfor søker de andre veier for å vise seg fram. Denne gruppen er dessuten mer aktive på nettsteder og nettaviser enn tradisjonelle aviser. De arbeidstakerne som aktivt ønsker å rekruttere nyutdannede finner andre måter å treffe målgruppen på, blant annet skolenes karrieredager og BI Karriereservice sin stillingsdatabase.
 
Jobbinnhold viktigere enn lønn
Undersøkelsen viser at studentene i første omgang er ute etter en jobb som er relevant i forhold til studiekompetanse og som gir rom for personlig utvikling. Lønn og rask karriereutvikling kommer langt ned på prioriteringslisten.

– Vi er egentlig ganske overrasket over svarene, og føler oss sikre på at lønn også er viktig for studentene. På en annen siden kan dagens norske studenter være ganske sikre på at de får en lønn de kan leve godt av uansett. Derfor kommer de andre verdiene høyere, mener Svendsen.   


Årsak til jobbvalg (Kilde AMU-BI) Skala fra 1 – 6


Interessante arbeidsoppgaver 4,6
Personlig utvikling 4,4
Kompetanseutvikling 4,3
Sosialt arbeidsmiljø 4,2
Relevans til utdannelse 3,9
God personalpolitikk 3,9
Frihet i arbeid 3,8
Rask karriereutvikling 3,6
Høy årslønn 3,6
Jobbsikkerhet 3,5
Renomee 3,5
Fleksibel arbeidstid 3,3

Du kan også se alle nyheter her.