Tekst var tema på Partnerforums vårkonferanse

16. april 2007

22. mars huset BI konferansen Det er tekstene vi lever av – en konferanse om retorikk og kommunikasjon i arbeidslivet. Arrangementet trakk til seg ca 200 språkbevisste deltakere fra ulike norske organisasjoner.

Brorparten av foredragsholderne var språkvitere fra BI, UIO og andre akademiske institusjoner. Fra BI bidro Maria Isaksson, Jan Svennevig og Karianne Skovholt fra institutt for kommunikasjon, kultur og språk. Konferansen bød også på foredrag med utgangspunkt i kommunikasjonsutfordringer i næringslivet. Foredragsholderne hadde ulike tilnærminger til kommunikasjon og retorikk i arbeidslivet, men felles for innleggene var oppfattelsen av at det er tekstene vi lever av.

Tekstkompetanse på lederplan
Det ble også argumentert for nødvendigheten av tekstkunnskap og retoriske ferdigheter på lederplan. Professor Jan Svennevig eksemplifiserte dette ved å vise til den konsensusorienterte måten å gi ordrer på. En løsning som blir presentert som samtalepartnerens egen ved hjelp av retoriske grep, bidrar til at det blir lettere å forplikte seg til lederens ”ordre”.

Partnerforum
Konferansen ble arrangert av Partnerforum. Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og deler av den offentlige forvaltningen. Partnerforum ble etablert i 1993, og en hovedoppgave for forumet er å bidra til kunnskapsformidling fra BI og UIO til de offentlige partnerne gjennom å presentere forskning som har samfunnsmessig betydning.

Morten Fjeldstad, direktør ved BI Corporate, offentlig sektor, er BIs representant i Partnerforum.

Du kan også se alle nyheter her.