Gaveprofessorat innenfor utviklingsstudier

25. mai 2007

Det nye professoratet skal styrke grunnleggende forskning innenfor utviklingsstudier og mikrofinans, og strekker seg over en periode på seks år. Det er professor Anne Welle-Strand som vil inneha professoratet.

BI opprettet et eget forskningssenter for utviklingsstudier og mikrofinans (MICRO) våren 2007. Senteret ledes av Welle-Strand og fokuserer på næringslivets rolle innenfor bistand- og utviklingsarbeid. Forskningssenteret spiller en sentral rolle når det gjelder å utvikle studier, utføre grunnleggende forskning og utdanne doktorgradskandidater. Til høsten vil BI tilby kurs på masternivå innenfor utviklingsstudier. Masterkurset vil fokusere på handel, bistand og mikrofinans.

Andre sentrale arbeidsfelt vil være å utvikle og gjennomføre kompetanseutviklende programmer rettet mot aktører innenfor utviklingsarbeid, bistand og mikrofinans både nasjonalt og internasjonalt.

Anne Welle-Strand har bakgrunn fra norsk bistand, UNESCO og akademia. Hun har innehatt roller som både feltarbeider, administrator og forsker. I sitt nye professorat vil hun blant annet sette fokus på resultatmåling innenfor bistandsarbeidet. Welle-Strand fremhever næringslivets rolle innenfor moderne bistandsarbeid.

– Et bærekraftig næringsliv er selve lokomotivet i utviklingen av et lands økonomi. MICRO og gaveprofessoratets rolle er å utvikle større kunnskap og kompetanse på dette spennende feltet og bidra med innsiktsfulle innspill i bistands- og samfunnsdebatten, sier leder for Senter for utviklingsstudier og mikrokreditt Anne Welle-Strand.

Gaveprofessoratet i utviklingsstudier, som er gitt av Olav Nils Sunde, er det trettende i rekken på BI. Andre professorater er gitt av aktører innenfor blant annet bank, shipping og varehandel. BIs øvrige gaveprofessorater.

Kontaktinformasjon:
Anne Welle-Strand
Professor
Handelshøyskolen BI
Mob: 46410765

Hermann Kopp
Direktør næringslivsrelasjoner
Handelshøyskolen BI
Mob: 46410627

 

Du kan også se alle nyheter her.