Tidenes beste fra Handelshøyskolen BI

3. mai 2007

Handelshøyskolen BI har flere søkere enn noen gang. Søkertallene viser en vekst på hele 11,8 prosent i forhold til i fjor. Sterkest fremgang er det for økonomistudiene, der siviløkonomstudiet utmerker seg med en 42,4 prosents økning.

BI har de siste årene hatt stigende antall søkere, men årets pågang er langt sterkere enn vi er vant med. Det er tydelig at det er attraktivt med BI utdanning, sier rektor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI Han mener en av årsakene til økningen er at BI markerer seg med faglig tygde og stornæringslivsrelevans både i Norge og internasjonalt.

- Vi har hatt et stort fokus på å synliggjøre BIs faglige tyngde og kvalitet. Det er særdeles hyggelig at markedet responderer så positivt på et slikt budskap, poengterer Colbjørnsen.

Færre studiesteder, men høyere kvalitet
For noen måneder siden ble det bestemt at syv studiesteder skulle legges ned, noe som ble gjort for å flytte fokus og ressurser til de største studiestedene og gjøre disse enda mer slagkraftige.

- Vi har vært spent på hvordan omstillingen ville påvirke årets opptak, da de nedlagte skolene i fjor tok opp over 550 nye studenter. Selv med dette utgangspunktet har vi lykkes med å få over 750 flere søkere enn i fjor. Dette betyr at de seks gjenværende studiestedene har hatt en økning på over 20 prosent.

Krav til studentene
Colbjørnsen sier at det kan bli vanskeligere å komme inn på enkelte BI studier, og spesielt gjelder det siviløkonomstudiet.

- Når det er mange flere søkere på færre plasser blir nåløyet trangere. Samtidig beholder BI en rekke åpne studier, der det til gjengjeld stilles store krav til faglig progresjon underveis, påpeker Colbjørnsen.

Det er en betydelig økning på bachelorstudiene (14,3 prosent) og enkelte av masterstudiene, samt for de fleste studiestedene. Størst økning har BI Bergen med en fremgang på 29,6 prosent. Bachelor i økonomi og administrasjon er sammen med finansstudiet og siviløkonomstudiet tre av de klare vinnerne, det samme gjelder for nisjestudier som PR og kommunikasjonsledelse (207,7 prosent frem), markedskommunikasjon, og økonomi- og næringslivsjournalistikk (57,9 prosent frem).

Mange ønsker prestisjeutdannelse
Siviløkonomstudiet har i over 20 år vært BIs flaggskip. I følge Colbjørnsen er det studiet for dem som har store ambisjoner, og som liker tøffe faglig utfordringer. Siviløkonom har i år en økning på 42,4 prosent i søkingen til første året, og 36,7 prosents økning til masterdelen (fjerde og femte året).

- Det er flere grunner til at siviløkonomstudiet gjør det så bra i år. Studiet har fått en ennå tyngre faglig profil. Vi har dessuten fremhevets studiets arbeidslivsrelevans i større grad enn tidligere, noe som sammen med næringslivets sterke etterspørsel etter siviløkonomer nok har bidratt til flere søkere, sier Colbjørnsen.

For mer informasjon eller kommentarer, ta kontakt med Handelshøyskolen BI ved rektor Tom Colbjørnsen, tlf 464 10 448

For mer bakgrunnsmaterielle ta kontakt med Stig Inge Eikemo, tlf 464 10 211, epost: stig.i.eikemo@bi.no

Du kan også se alle nyheter her.