HEAD konferanse om skolelederutdanning

5. juni 2007

Mandag 11. juni sparker Senter for utdanningsledelse (CEM) i gang det siste av tre årlige forskningskonferanser under det internasjonale forskningsprosjektet HEAD. Prosjektet har 22 nasjonaliteter representert, internasjonale forskere og stor offentlig politisk interesse.

HEAD har siden 2002 satt fokus på skolelederopplæring i et komparativt perspektiv. Resultatet er kartlegging og analyse av norske programmer, et utvalg av casestudier, og en rekke landstudier gjort av internasjonale forskere.

Verdifulle møteplasser
- Forskningskonferansene har vært verdifulle årlige møteplasser for ledende internasjonale forskere på feltet, sier professor Anne Welle-Strand som leder HEAD. I tillegg har HEAD prosjektet hatt to årlige ”Stakeholder seminarer”, hvor andre lands skolelederopplæring har blitt presentert og diskutert med norske aktører fra praksisfeltet, administrasjon og forskere.

Welle-Strand er svært fornøyd med leveransen i prosjektet, og hun ser spesielt BI som en viktig arena for denne typen forskning. - Sammen med Universitetet i Oslo kan vi her vise til et meget godt eksempel på internasjonalt samarbeid på et område hvor vi nok ligger noe ”bakpå” her hjemme,” sier Welle-Strand.

Belyser spenninger i norsk skole
Kollega fra Universitet i Oslo, professor Arild Tjeldvoll, underbygger dette ved å hevde at HEAD har bidratt till å belyse spenninger i norsk skole, mellom sentrale utdanningspolitiske målsettinger og strategier på den ene siden, og ulike opplæringsprogrammer for skoleledelse på den andre siden. Det er også spenninger mellom de ulike programmene når det gjelder innhold og holdning til de nasjonale målene.

- Vi har mye å lære av å se på hva som skjer i andre land, og å kontrastere dette i forhold til hva som skjer i Norge, sier Tjeldvoll. - BI er et naturlig sted å drive denne typen forskning, både fordi BI har unik kompetanse på ledelse og ledelsesforskning, og fordi Senter for utdanningsledelse er usedvanlig profesjonell i selve den administrative gjennomføring av HEAD. Det praktiseres effektiv ledelse i forhold til selve prosjektet. Selve gjennomføringen av HEAD har skapt et nytt norsk fagmiljø for forskning på internasjonal skoleledelse. Dette har resultert at Norge er synlig i det internasjonale forskningslandskapet når det gjelder skoleledelse. 

Hovedinnlegg fra Fjelstad, Wales og Merok Paulsen
Professor Øystein Fjeldstad, filosof Nina Karin Monsen og professor Arild Tjeldvoll skal ha de norske hovedinnleggene på konferansen, sammen med doktorandene i prosjektet Christopher Wales og Jan Merok Paulsen. De sentrale norske skolelederprogammmene fra NTNU, BI og UiO blir presentert. Den internasjonale dimensjonen blir presentert av professor Tony Bush (University of Warwick),  professor Allan Walker (Chinese University of Hong Kong) og professor Stephen Huber, (University of Central Switzerland).

Påmelding
Hvis du ønsker å delta på konferansen, så ta kontakt med christopher.d.wales@bi.no, tlf 46410764.

Dato: 11. - 12. juni
Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalen, A2-030

 

Du kan også se alle nyheter her.