Veien til styrerommet

19. juni 2007

Jakten på nye styremedlemmer i store norske bedrifter har ofte resultert i resirkulering av allerede velkjente navn. Disse personene hadde som regel en håndfull styreverv fra før.


Anita Krohn Traaseth ønsket å jobbe med styrearbeid. Hun lagde derfor sin egen plan for å kvalifisere seg for styrearenaen.

Strategi i fugleperspektiv

- Det var da jeg jobbet som strategidirektør i Det Norske Veritas Software i 2002, at jeg for alvor jeg begynte å tenke på styrearbeid, sier Anita Krohn Traaseth som i dag er Administrerende direktør i Simula Innovation AS. Simula Innovation er innovasjonsselskapet til et stort IT forskningssenter på Fornebu.

I DNV var strategi og kommersialisering av teknologi håndverket, og veien derfra til de strategiske perspektiv man jobber ut fra i et styrerom ble en naturlig utvikling. Anita har et klart svar om hvorfor hun ønsket seg inn i styrerommet.

– Jeg vil være med på å skape verdier, og styret er det øverste nivå hvor man jobber med strategiske beslutninger. Her jobber man med strategi i fugleperspektiv, og det er givende, understreker Anita som i dag er styremedlem i det børsnoterte selskapet Exense ASA, Ferd-eide Noratel AS og Forum For Innovasjon.

Ingen karriereplaner

Jeg har aldri hatt store karriereplaner, og kommer heller ikke fra et miljø eller bakgrunn som forventet det. Jeg har vært mer opptatt av å tilegne meg erfaring underveis, jobbet med oppgaver som har vært lystbetont og utviklende, forteller Anita. Styrearbeid skilte seg derimot ut og ble det første hun virkelig ønsket å legge en plan for. 

Planen iverksettes

- Da BI Lederutdanning i 2002 startet opp Master of Management programmet ”Det verdiskapende styret”, fanget det interessen min, og jeg meldte meg på, forteller hun. I tillegg til å tilegne seg akademisk kunnskap om styrearbeid, ønsket Anita å vite mer om styrearbeid i praksis. Dette gjorde hun ved å skaffe seg en mentor med lang styreerfaring, nemlig styreleder ved Oslo Børs og tidligere Statoil-sjef Harald Norvik. Anita ba om et møte med Norvik der hun fortalte om ”planen”. På forespørsel om Norvik ville være hennes mentor, repliserte han med ”ja, hvis du vil være min”. - Jeg var veldig heldig med valget av mentor,  og vi har hatt jevnlig kontakt de siste årene, sier Anita. 

Styrearbeid krever kompetanse

For fem år siden var styreutdanning på masternivå et ukjent fenomen. Enkelte etablerte styregrossister trakk på skuldrene over tilbudet, og mente at erfaring fra styrerommene var den beste skole. Anita Krohn Traaseth er ikke helt enig.

– For det første fantes det ikke styreutdanning på masternivå da de etablerte grossistene startet sin styrekarriere. For det andre har styrearbeid endret seg betydelig de senere år, og fokus har dreid seg bort fra ”gamle og lukkede arbeidsmetoder”, understreker Anita. Dette skyldes ifølge Anita den nye transparente, globaliserte og digitaliserte verden som selskaper forholder seg til.

- Dette har påvirket måten man utfører styrearbeid på. Styrearbeid er ledelse, forretningsutvikling, psykologi og Corporate Governance i ett, ikke bare klassiske kontrollfunksjoner som økonomi og jus. ”Det verdiskapende styret” gir et veldig godt innblikk i de ulike sidene ved styrearbeid, sier Anita. Hun avslutter med å legge til at Master of Management programmet har gitt henne faglig trygghet i styrerommene, som fremdeles domineres av godt voksne menn.

Du kan også se alle nyheter her.