7 av 10 toppledere har økonomisk utdanning

21. august 2007

7 av 10 topplederne i Norges 50 mest verdifulle børsnoterte selskaper har økonomisk utdanning, og de fem med størst verdi er alle styrt av økonomer.

økonomledere

Mest vanlig er det med økonomisk grunnutdanning, noe 54 prosent av topplederne har. De fleste av disse økonomene har utdanning på sivil eller masternivå, og mange av dem har i tillegg tatt videreutdanning på masternivå. Inkluderes videreutdanning på masternivå, så har 72 prosent av lederne økonomisk utdanning. Tallene kommer frem i en undersøkelse utført ved Handelshøyskolen BI.

- Det ser ut til å være vanskelig å nå helt til toppen i næringslivet uten en økonomisk utdanning. Dette har nok sammenheng med et økt bunnlinjefokus i næringslivet, samt at det stilles langt større krav til ledernes evne til god ledelse. Det handler blant annet om å sette klare mål, og bruke kompetansen i selskapet på en optimal måte for å nå målene, sier studiesjef Kristin Ølberg ved Handelshøyskolen BI.

Ingeniør og økonom
Flere toppledere har to utdanningsretninger, hvorav den ene er tatt som videreutdanning. Den mest vanlige kombinasjonen er grunnutdanning som ingeniør, og videreutdanning innefor økonomiske fag.

- Mange ingeniører trenger mer økonomisk og ledelsesrettet utdanning for å ta steget til en topplederstilling. De er ofte svært dyktig faglig, men har ikke nok kompetanse når det gjelder bedriftsøkonomi og hvordan de skal lede medarbeiderne, sier Ølberg. Hun kan fortelle at BI lenge har merket en stor interesse fra ingeniører for å ta ledelsesutdanning ved BI. 

MBA stadig mer vanlig
Ølberg sier at tunge etterutdanningsprogrammer er mer vanlig enn tidligere. En av fem av topplederne i undersøkelsen har en MBA-grad, og inkluderes andre topplederprogram blir andelen betydelig høyere. 

- Lederutdanninger på MBA-nivå har blitt mer populært i Norge de siste årene, spesielt har deltidsprogrammet som kalles for Executive MBA vokst i popularitet. MBA er opprinnelig et amerikansk lederprogram, og tidligere måtte man til utlandet for å ta en slik utdanning, forteller Ølberg

Handelshøyskolen BI har som eneste høyskole i Norge tilbydd et akkreditert fulltids MBA-program. Til tross for den relativt korte tiden, har flere av de tidligere MBA-kandidatene allerede rukket å markere seg nom ledere på nasjonalt nivå.

 

Skrevet av: Stig Inge Eikemo

Du kan også se alle nyheter her.