Høyt utdannede drømmer om ny karriere

21. august 2007

Livslang læring blir stadig viktigere, noe mange høyt utdannede tar på alvor. Den største motivasjonsfaktoren for videreutdanning er styrking av egne karrieremuligheter, viser Handelshøyskolen BIs studentundersøkelse.

På spørsmål om hvorfor man tar videreutdanning sier 48,6 prosent av de som allerede har høy utdanning at de ønsker å styrke egne karrieremuligheter. Undersøkelsen viser dessuten en sammenheng mellom fokus på karriereutvikling og omfanget på videreutdanningen.

- Egen karriereutvikling har blitt en viktigere motivasjonsfaktor for å ta videreutdanning de siste årene, og det er tydelig at karrierefokuset også påvirker hvilke studier de velger. Studentene som har størst karrierefokus velger oftere en tyngre videreutdanning, noe som henger naturlig sammen med ambisjonsnivået, sier konsulent Bjørn K. Svendsen ved Karrieresenteret på Handelshøyskolen BI. Han forteller videre at situasjonen i næringslivet er en viktig påvirkningsfaktor for de som skal videreutdanne seg.

Svendsen tror mange har et lengre tidsperspektiv på videreutdanningen enn tidligere. Den skal øke kompetansen i forhold til jobben de har nå, men samtidig legge til rette for en positiv karriereutvikling fremmover. De som har tatt videreutdanning er ofte svært positive til egne karrieremuligheter, viser en undersøkelse utført av FAFO om livslang læring i norsk arbeidsliv. Nærmere 80 prosent av de som har tatt videreutdanning mener det har gjort det lettere å få jobb utenfor virksomheten.

I BIs undersøkelse er det 29 prosent som fremhever ønske om ny jobb som en utløsende faktor for å ta mer utdanning, noe som er en økning i forhold til tidligere. I tillegg er det 18,3 prosent som tar videreutdanning for å styrke egen posisjon hos nåværende arbeidsgiver.

Du kan også se alle nyheter her.