Fagbevegelsen på nært hold

24. september 2007

Da Fellesforbundet avholdt sitt landsmøte i oktober 2007, var det journalistikk med økonomistudentene fra BI som stod for pressedekningen.

En gruppe studenter i 2. klasse fra Bachelor i journalistikk med økonomi på BI hadde nok å gjøre i forbindelse med landsmøtet til Fellesforbundet. De gav ut den offisielle landsmøteavisen hver eneste dag av det ukelange landsmøtet, i tillegg stod de for den løpende dekning av landsmøtet via nettavis og web-tv.

Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med 160 000 medlemmer. Landsmøtet samlet nærmere 1 000 deltakere, som diskuterte viktige temaer som avtalefestet pensjon, sosial dumping og valg av ny leder. Det var første gang Fellesforbundet lot noen andre lage landsmøteavisen. At valget falt på BI-journalistene, var ingen tilfeldighet.

BIs journaliststudenter
Full fart: Fagansvarlig Jo Bech-Karlsen veileder journaliststudentene
under landsmøtet.

– Tanken var at morgendagens næringslivsjournalister skulle få et innblikk i hvordan vår politikk utformes. På den andre siden har vi godt av å åpne dørene og få noen unge blikk rettet mot oss, sier Hans-Christian Gabrielsen, 2. nestleder i Fellesforbundet, og en av dem som var med på å utforme ideen.

Gabrielsen var ikke redd for at journaliststudentene skulle bli for kritiske i sin dekning av forbundet.

– Nei, det er vel så mye for vår egen del at vi gjorde dette. Vi ønsket kritiske journalistiske vinklinger, slik at delegatene kunne bli mer bevisst hvilken rolle de har overfor media, sier han.

Pilotprosjekt
Det var første gang studiet i journalistikk med økonomi gjennomførte et flermedialt prosjekt som omfattet både papiravis, nettavis og web-tv.

– Studentene må lære seg å være flermediale hvis de vil inn i de store mediehusene. Dette er den nye virkeligheten, sier faglig ansvarlig for studiet, Jo Bech-Karlsen.

Han underviser i reportasje- og featurejournalistikk, og samarbeider med Rolf Mæhle, som underviser i nyhetsjournalistikk, om å lede prosjektet.

– Det å jobbe med Fellesforbundet, gav studentene en god mulighet til å lære mer om en viktig del av næringslivet. De visste at det kreves mye av hver enkelt, men de var en kjempefin gruppe, så dette dro vi i fint land, sier Bech-Karlsen, og hevder han ikke hadde problemer med å sove om nettene under landsmøtet.

– Hektisk, men spennende
Magdalena Lorentzen var den ene av de to redaktørene for papirutgaven av landsmøteavisa. Hun sier hennes viktigste oppgave ble å ha et overordnet blikk på alt som produseres.

– Jeg meldte meg frivillig, og siden ingen hadde noen innvendinger, ble det meg. Det var hektisk, men veldig spennende, sier hun.

Lorentzen har erfaring fra studentavisa INSIDE og fra arbeid som frilanser, men det var første gang hun prøvde seg som redaktør.

- Erfaring er den beste måten å lære på. Særlig var det bra å lære seg å jobbe under press. Men det var selvfølgelig skummelt å bli kastet ut i det, innrømmer hun.

Foto: Anders B. Bisgaard

Du kan også se alle nyheter her.