Videreutdanning gir tilfredshetsboom

12. september 2007

Videreutdanning gir en kraftig økning i jobbtilfredsheten, viser en undersøkelse utført av Handelshøyskolen BI. Lengden på videreutdanningen spiller dessuten en viktig rolle for hvor mye tilfredsheten øker.

Høyest tilfredshet er det for Executive MBA-kandidatene, som har en jobbtilfredshet på 100 prosent etter graduering. Dette er en økning fra 68 prosent før utdanningen startet. MBA-kandidatene er den gruppen som har størst fremgang i tilfredsheten, fra 41 prosent før programmet startet til 97 prosent etter det var ferdig. Også for andre programmer er tilfredshetsøkningen betydelig.

- Det er flere grunner til at videreutdanning gir tilfredshetsøkning i forhold til jobb, men det viktigste er at man gjennom videreutdanning tilegner seg ny kompetanse som igjen åpner nye dører. Dette kan være nye utfordringer i den nåværende stillingen, eller ofte en ny stilling. For krevende lederprogram er økningen i jobbtilfredshet kraftigere enn for videreutdanning av lavere grad, noe som reflekterer at de kvalifiserer for mer interessante utfordringer, sier Kristin Ølberg som er studiesjef for MBA-studier ved Handelshøyskolen BI.

Karrierebooster
Executive MBA-kandidatene bytter stort sett jobb etter å ha tatt graden. Hele 87 prosent sier at de har fått en ny tittel etter tre år. Til sammenligning har 75 prosent av Master of Management-kandidatene byttet stilling innen tre år etter avslutning av graden. Begge gruppene bytter i størst grad jobb internt i selskapet. For MBA-kandidatene er bildet litt annerledes, de bytter svært ofte både selskap og stilling.

- Det er naturlig at kandidatene har et klart karrieremessig mål med å bruke tid og ressurser på krevende videreutdanninger. Et slikt program fungerer på mange måter som en booster, som løfter karrieren opp på et nytt nivå. Samtidig er det ikke til å legge skjul på at den erfaringen du har før du gjennomfører programmet, er viktig for hvilke muligheter man får etterpå, understreker Ølberg.

Du kan også se alle nyheter her.