BI i Litauen har landets beste doktorgrad

26. oktober 2007

BIs skole i Lituaen, ISM University of Management and Economics, tilbyr landets beste doktorgradsprogram innen økonomi og ledelse. Det slår Litauens forskningsråd (SCL) fast i en undersøkelse.


I samarbeid med Innovasjon Norge, etablerte Handelshøyskolen BI i 1999 ISM University of Management and Economics i Kaunas i Litauen. Dette var landets første private handelshøyskole.

I løpet av disse årene har skolen utviklet seg til å bli en av de fremste universitetene i landet, med over 1700 studenter på bachelor, master og doktorgradsnivå. ISM University of Management and Economics er i dag lokalisert i Litauens hovedstad, Vilnius.

I evalueringsrapporten fra Forskningsrådet, var det doktorgradsprogrammet til ISM University of Management and Economics som fikk best rangering av universitetene som tilbyr doktorgradsutdanning innen økonomi og ledelse.

Basert på egenevaluering
Konklusjonene kommer på bakgrunn av evalueringer som institusjonene selv har gjort. Evalueringen er basert på intervjuer med studenter og administrativt ansatte samt en gjennomgang av institusjonens webside.

- Etterspørselen etter ledere er stor i landet vårt. Flere universiteter tilbyr denne type studier, men valgmulighetene innen doktorgradsutdanning, er færre. Forelesere som underviser på universitetsnivå må få bedre betalt, og det må være mer prestisje knyttet til en doktorgradsutdanning, sier Sigitas Urbonavicius som satt i Forskningsrådets komité. Urbonavicius fremhever at de private skolene er mer fleksible enn de stalige universitetene.

Et godt studenttilbud
Nerijus Maciulis er doktorgradsstudent ved ISM University of Management and Economics. Han er fornøyd med studiene sine og mulighetene som ISM tilbyr ham som doktorgradsstudent. Han har vært på utveksling til både Mexico og Sveits, og har fått mulighet til å forelese i Frankrike. Han trekker også frem fagbiblioteket på skolen, som meget bra.

I 2006 fikk ISM University of Management and Economics internasjonal akkreditering av Central and East European Management Development Association (CEEMAN ). Nå har Forskningsrådet kåret  

Rangering av kvaliteten på doktorgradsstudiene i Litauen:

A Good ISM University of Management and Economics
B Upper than average Vytautas Magnus University
B Upper than average Kaunas University of Technology
C Lower than average Mykolas Romeris University
C Lower than average

Vilnius Gediminas Technical University

Les mer om ISM University of Management and Economics på http://www.ism.lt

 

Du kan også se alle nyheter her.