Gaveprofessorat fra Telenor

18. oktober 2007

Handelshøyskolen BI signerte i dag avtale med Telenor om nytt gaveprofessorat innenfor kulturelt betinget innovasjon.

Dette betyr en styrking av BIs kompetanse på fagfeltene i skjæringspunktet mellom teknologi, kultur og samfunn. Professoratet vil ha spesielt fokus på betydningen av teknologi som virkemiddel for god samfunnsutvikling.

En sentral målsetting for prosjektet er å få en bedre beskrivelse og forklaring på de muligheter som ligger i bruk av ny teknologi samt sammenstille internasjonal kunnskap på feltet. Tverrfaglig forskning om ulike drivere for god samfunnsutvikling vil være fruktbart både i et akademisk- og i et næringsperspektiv.

Forretningsdrift i kombinasjon med samfunnsansvar
- Det nye gaveprofessoratet fra Telenor styrker BIs kontakt med ledende aktører i norsk næringsliv. Temaområdet for professoratet, kulturelt betinget innovasjon, omhandler hvordan den teknologiske utviklingen kan omsettes i konstruktiv samfunnsbygging i land med ulike kulturer. Dette er et fagområde som viser hvordan forretningsdrift kan kombineres med samfunnsansvar, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Professoratet inngår i en større samarbeidsavtale mellom Handelshøyskolen BI og Telenor, som både omfatter forskning og utdanning. Midlene til professoratet utgjør til sammen fem millioner kroner og strekker seg over en periode på fem år. I tillegg bidrar Telenor med prosjektmidler. Telenor finansierer også et professorat på BI knyttet til internasjonal strategi og ledelse med særlig vekt på tele- og nettverksvirksomhet.

- Telenor er i dag et betydelig internasjonalt selskap med mer enn 130 millioner mobilkunder i Europa og Asia. Vi møter daglig forskjellige kulturer og samfunn som gir oss både inspirasjon og utfordringer. Vi får impulser til egen utvikling, innovasjon og framgang, og yter samtidig bidrag til samfunnsutvikling og velferd. Vi håper vårt bidrag til BIs forskning kan gi ny innsikt i de prosessene som ligger til grunn for at dette skal gi ytterligere positiv utvikling for både bedrifter og samfunn, sier Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.

Fakta om gaveprofessoratene ved BI:

  • Flere bedrifter og organisasjoner støtter forskningen ved Handelshøyskolen BI gjennom ulike samarbeidsavtaler.
  • Handelshøyskolen BI har nå fjorten gaveprofessorater.
  • Det er opp til BI å bestemme hvem som skal ansettes i professoratet ut i fra kriteriene som gjelder for tilsetting av professorer.
  • Innehaveren av professoratet skal drive fri og uavhengig forskning, og har full frihet til å uttrykke sine profesjonelle meninger om et hvilket som helst tema.
  • Mer informasjon om BIs øvrige gaveprofessorater finner du på www.bi.no/forskning
Du kan også se alle nyheter her.