Indias finansminister besøkte BI

25. oktober 2007

Handelshøyskolen BI hadde i går æren av å høre Indias finansminister, Dr. Shri Palaniappan Chidambaram, forelese om Indias økonomiske situasjon.


Dr. Shri Palaniappan Chidambaram har holdt en rekke foredrag ved universiteter i inn- og utland.

Onsdag 24. oktober inviterte Handelshøyskolen BI, i samarbeid med den indiske ambassade i Oslo, til forelesning med Indias finansminister. Det var over 300 påmeldte som møtte frem for å høre finansministeren ta for seg emnet ”India’s Emergence as an Economic Power – The Road Traveled and the Way Forward”.

Internasjonalt samarbeid
Den indiske finansministeren ble ønsket velkommen av styreleder på BI Inge K. Hansen. I sin velkomsttale trakk han frem BIs mål om å være en internasjonalt orientert handelshøyskole med fokus på internasjonalt samarbeid. BI har mer enn 700 studenter fra 72 nasjoner som studerer ved Handelshøyskolen i Oslo.

Internasjonalisering
Det er en anerkjennelse for BI at finansministeren ønsket å komme til BI, og en viktig del av BIs strategi for videre internasjonalisering.

- A good school and a good student will always attract each other, sa Dr. Shri Palaniappan Chidambaram. Han setter utdannelse svært høyt og har selv bakgrunn som advokat og utdannelse fra Madras University og Harvard University.

Økt økonomisk vekst
I sitt foredrag om hvordan India har vokst frem som en økonomisk stormakt, la Dr. Shri Palaniappan Chidambaram vekt på åpenhet.

– Nøkkelen til vekst er åpenhet, fortalte han. Landet har vært igjennom tre økonomiske vekstfaser. Fra 1991 har India opplevd en rask økende økonomisk vekst. Dette skyldes at India har som intensjon å skape en åpen økonomi. Mellom 1991-2000 økte Indias bruttonasjonalprodukt med 5,7% i årlig gjennomsnitt. 2006-2007 økte BNP med hele 9.4%.

Gradvis suksess
Selv om man allerede kan se en positiv utvikling, så står landet overfor mange utfordringer for å heve livskvaliteten hos de mange. Til tross for en raskt økende økonomi er det fremdeles mange barn utenfor skolesystemet, dårlige helsefasiliteter og mangel på arbeidsplasser. Dr. Shri Palaniappan Chidambaram la vekt på at Indias suksess så langt, kun er begynnelsen på en lang reise for å løfte landet ut av fattigdom.

Prorektor Bjørn Hennestad avsluttet seansen. Han snakket også varmt om internasjonalt samarbeid og hvordan utveksling er viktig for å tilføre hverandre viten og oppnå økonomisk vekst.

Du kan også se alle nyheter her.