Med fokus på Helsefremmende arbeidsplasser

3. oktober 2007

Temakonferansen Helsefremmende arbeidsplasser ble i regi av BI Kompetanseforum avholdt på Handelshøyskolen BI den 25. og 26. september.

Kompetanseforums arena har i over fem år satt fokus på de myke sider av arbeidsmiljøet, samt friskhetsnærvær fremfor sykefravær. På høstens konferanse deltok 30 forelesere fra fire land og over 250 personer fra hele Norge. Konferansen satte fokus på hvordan man kan skape balanse mellom arbeid, helse og produktivitet

Innledet med debatt
Statsråd Bjarne Håkon Hanssen møtte til debatt sammen med LO-leder Roar Flåthen, NHOs administrerende direktør Finn Bergesen jr., bedriftslege Johnny Johnsson fra Sverige og rektor Tom Colbjørnsen. Tema var hvorvidt avtalen om et Inkluderende Arbeidsliv (IA) bidrar til Helsefremmende arbeidsplasser. Debatten ble ledet av redaktør og konferanseleder, Aslak Bonde. 

Bærekraftig arbeidsliv
Våre naboland, Danmark, Sverige og Finland har over lengre tid satt fokus på helse og arbeid. Konferansen samlet noen av Nordens fremste forskere og ressurspersoner. De bidro med innlegg om bl.a. den nordiske modellen for hvordan man skaper et bærekraftig arbeidsliv og helsefremmende arbeidsplasser. Marianne Borritz fra Danmark holdt et innlegg om PUMA-undersøkelsen, som ser på årsaker til og konsekvenser av utbrenthet i arbeidslivet.

Redusert sykefravær
Konferansens andre dag var lagt til rette for parallelle seminarer som ga deltakerne mulighet til fordypning. Her ble arbeid vurdert i forhold til fysisk og psykisk helse, økonomi og livsstil. På disse sesjonene ble det presentert bedriftscase fra bl.a. Posten Norge, som har hatt suksess med metoden de har brukt for å redusere sykefraværet i sin bedrift.

Sykepleierne, Annette Skeie Jacobsen og Elin Anita Verdal holdt et følelsesladet innlegg om sitt engasjement for å skape et bedre liv for seg og sine pasienter. Dette er erfaringer som kan  ha overføringsverdi til medarbeidere og ledere på andre arbeidsplasser.

Rus på jobben er en utfordring som en leder må håndtere. Tidligere AKAN-direktør Halvor Kjølsted holdt et innlegg om dette. Magnar Kleiven hadde et humoristisk innlegg med tema "Ikke bland dokter'n borti helsa di!". Sølvi Leander satte fokus på hvordan samlivsbrudd kan prege livet til ansatte og hvordan det bør legges til rette for og håndteres av leder på arbeidsplassen.

Kommende arrangementer i regi av Kompetanseforum:

Morgendagens Reiseliv 2007
Konferanse 9. oktober i Oslo

Styre2007dagen
Konferanse 11.oktober i Oslo
www.styredagen.no

"Det hender ikke oss" - kriseledelse i praksis
23. oktober i Oslo
bi.no/kriseledelse

Arbeidsseminaret Langtidsfrisk
30.10 i Ålesund, 31.10 i Oslo, 13.11 i Kristiansand og 14.11 (trinn 2) i Oslo
Arbeidsseminaret langtidsfrisk

Lederens nye arbeidsgiverrolle - empatiske fallgruver
6. november i Oslo
bi.no/lederkonferanse

Du kan også se alle nyheter her.