Nytt program ved BI Stavanger

5. oktober 2007

7. november starter et nytt program i Project Commercial Management (PCM) ved BI Stavanger. Programmet tar opp i seg forståelsen av bedriftens verdiskaping, strategiske valg og prosjektledelse.

Studieprogrammet er utviklet i samarbeid med Acergy Norway AS, og er godkjent av Undervisningsutvalget ved Handelshøyskolen BI. Til nå har 30 personer meldt sin interesse for programmet, og det forventes flere påmeldinger etter at programmet er presentert i sin helhet for en rekke bedrifter hos Næringsforeningen i Stavanger i dag.

Acergy Norway AS og BI Stavanger har på rekordtid etablert et nytt program i Project Commercial Management (PCM). Acergy Norway AS så behov for et programtilbud som kombinerer Supply Chain Management (SCM), kontraktsadministrasjon, økonomi og planlegging.

De har opparbeidet seg en kompetanse på området gjennom egne prosjekter, og har alt innført undervisning innen PCM i egen organisasjon. Nå tilbys programmet også til studenter på BI.

Dette unike programmet tar opp i seg forståelsen av bedriftens verdiskaping, strategiske valg og prosjektledelse. Det skiller seg fra andre kurs i prosjektledelse ved

å relatere behovet for å lede den kommersielle siden av prosjektet - direkte og indirekte - til ledelse av prosjektfunksjonen

å fokusere på det rammeverket og de nøkkelfunksjoner som er nødvendige for å forstå prosjektets forretningsverdi, og hvordan denne verdien skapes 

å representere en unik ”state of the art” kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap gjennom så vel programmets innhold og læringsprosess som gjennom forelesernes bakgrunn og erfaring

Programmet er flerfaglig og involverer foruten prosjektledelse også kontraktsledelse og ledelse av anskaffelser. De ulike fag rammes inn av strategi, lederskap, ledelse og organisasjonsmessig atferd. Som læringsmetodikk er Problembasert Læring (PBL) valgt; fordi denne metodikken muliggjør den unike dialogen og refleksjonen mellom teori og praksis.

Programmet egner seg for alle som arbeider med prosjekter og prosjektledelse.

Bjørn Bugge, direktør ved BI Stavanger og professor 2 Per Willy Hetland ved Institutt for ledelse og organisasjon foreleser på kurset i tillegg til Bernt Arne Breistein fra Acergy. 
      

Du kan også se alle nyheter her.