Vinn 25.000 kroner

4. oktober 2007

Beste masteroppgave fra Handelshøyskolen BI kan vinne 25.000 kroner. Prisen deles ut av Annonsørforeningen og Orkla i oktober.

Vinn 25.000 kroner

Det er andre gang prisen for beste masteroppgave i marketing deles ut - på Den Store Annonsørdagen. Prisen ble delt ut for første gang i fjor, og gikk da til Jan Aris Giailoglous oppgave om merkevareutvidelse og hvilken effekt merkeutvidelsen har på konsumentenes holdning til mormerket.

– Jeg tror prisen kan være med på å motivere studenter, lærestedet og bedrifter til å fokusere på marketing. For meg personlig er det selvfølgelig en anerkjennelse, sa fjorårets vinner da han fikk prisen.

ANFO og Orkla ønsker å bidra til økt fokus på fagfeltet forbrukerrettet marketing ved å dele ut prisen. Prisen skal oppmuntre til å gi fagfeltet økt synlighet og anseelse hos fremtidens ledere.

Prisen deles ut til beste masteroppgave med karakter A, som er levert inn ved Handelshøyskolen BI eller NHH. Vinneren mottar 25.000 kroner i tillegg til den anerkjennelsen det selvfølgelig er å vinne.

Oppgaven som vinner må i tillegg til å være sensurert til beste karakter, tilfredsstille visse vilkår. Juryen legger vekt på oppgavens innovasjonshøyde og den praktiske anvendbarheten. Med innovasjonshøyde menes at oppgaven bør inneholde nytenkning eller elementer av ny innsikt. Oppgaven bør også ta for seg problemstillinger som er relevante for virksomheter som arbeider med forbrukerrettet marketing.

Det er en forutsetning at oppgaven er innlevert som en del av et heltidsstudium. Skolene selv nominerer oppgaver de mener tilfredsstillere kravene, og en jury bestående av representanter fra NHH, BI, ORKLA og ANFO kårer vinneren.

Prisen deles ut på ANFOs arrangement Den Store Annonsørdagen 11. oktober på Oslo Plaza.

Du kan også se alle nyheter her.