212 studenter har fullført Master of Management

6. november 2007

Fredag 2. november ble den årlige gradueringen av Master of Management kandidater gjennomført i Gamle Logen i Oslo. 212 studenter har fullført graden i år, og de var invitert for å motta vitnemål.

Strings Unlimited som underholdning

Rundt 120 kandidater stilte i Logen for å ”markere avslutningen av en av Norges høyeste utdannelser, hvis man ikke går for en forskerkarriere”, slik rektor Tom Colbjørnsen uttalte i sin tale til kandidatene. Kandidatene kom fra alle BIs høyskoler. Flere har tatt bedriftsinterne programmer, og ikke minst offentlig sektor og ”skolemasteren” var godt representert.

Beste kandidat

Det var en glad forsamling som mottok beviset på at et krevende studieløp fullført i kombinasjon med arbeid, familieliv og andre forpliktelser, er avsluttet. Både foreldre og barn deltok på høytideligheten. Også flere fagkrefter fra programmene æret studentene med sin tilstedeværelse. Beste kandidat ble i år Ketil Qvam Andersen, som med sitt vitnemål med gjennomgående karakteren A, mottok BIs Master of Management kandidatring som et bevis på sitt fremragende resultat.

Ketil Quam ble beste studentBIs Master of Management er etablert i så vel Australia som i Kina og Litauen. I Kina gradueres egne klasser på samme måte som i Litauen, mens det i Australia er et samarbeid mellom Australian Institute of Management og BI, som fører frem til en ”joint degree”. I år hadde tre ”aussies” reist fra andre siden av jordkloden for å motta sitt vitnemål her i Norge. De kastet ekstra glans over arrangementet, og skapte en mer internasjonal ramme rundt det hele.

Filosofen Henrik Syse var som alltid spissformulert og humoristisk i sin tale til kandidatene, og ønsket dem lykke til i livets videre dannelsesprosess. Strykekvartetten Strings Unlimited bidro som tidligere år med en vakker og verdig ramme rundt vitnemålsutdelingen.

Vær stolte

Høytideligheten ble avrundet med middag, med gode taler og flotte kunstneriske innslag. Taffelmusikk fra en nærmere to meter høy gullharpe og sensuell tango i beste ”Skal vi danse-stil”, brakte tankene inn på annet enn vitenskapelige teorier.

I sin tale fra de faglige, oppmuntret førsteamanuensis Anne Live Vaagaasar kandidatene til å være stolte av seg selv og det de har prestert, og ta ansvar for å dele kunnskapen sin med andre. Professor og Associate Dean for studiet, Rolv Petter Amdam, berømmet studentene for å være en interessant målgruppe som skaper merverdi i forelesningene og inspirerer foreleserne.
- Det er gjennom gode studenter som dere, vi forelesere blir enda bedre! Vi får mange gullkorn av dere, røpet Rolv Petter Amdam.

Du kan også se alle nyheter her.