- BI skal tilbake

5. desember 2007

- Jeg liker dårlig at BI i år falt ut av listen over Financial Times rangering over de 60 beste handelshøyskolene i Europa, men vi står på for å komme tilbake på listen neste år, sier Tom Colbjørnsen.

- Vi bygger stein på stein for å være blant de 20 beste i Europa på sikt. Helt til topps er det neppe realistisk å komme, siden lønnsnivået til de som er uteksaminert veier såpass tungt i rangeringen, sier BIs rektor Tom Colbjørnsen. 

Ikke dårligere kvalitet
- Kvaliteten på BI er ikke dårligere enn i fjor. Det vet vi fra andre evalueringer som fokuserer mer på skolekvalitet enn Financial Times rangeringen. Årsaken til at vi falt ut av Financial Times rangering i år er først og fremst for dårlig informasjon og rapportering fra BI om de ulike studiene våre. Dette har ført til at vi har skåret lavere enn virkeligheten skulle tilsi på underrangeringene (programrangeringene) som til slutt bestemmer skolenes plassering på totalrangeringen (skolerangeringen), fortsetter Colbjørnsen.

- Neste år må vi først og fremst sikre høyere svarprosent i våre MBA alumni, slik at vi skårer poeng på MBA-underrangeringen. I år falt vi helt ut av MBA-underrangeringen på grunn av for lav svarprosent. Dessuten må vi rapportere bedre på masterprogrammene våre, slik av vi kommer høyere der. Executive MBA og Corporate programmene vil etter hvert også komme med, og kan bidra til å løfte oss, avslutter Colbjørnsen.

Mer om rangeringen
Både BI og NHH skåret dårligere på Financial Times rangering over de beste handelshøyskolene i Europa i år enn i fjor. I fjor var BI med på listen med en 52. plass av totalt 55 skoler, mens NHH hadde en 44. plass. I år falt BI helt ut av listen av totalt 60 skoler, mens NHH falt ned 14 plasser og ble så vidt med på listen på 57. plass.

Financial Times laget denne rangeringen første gang i 2004. Da deltok verken BI eller NHH, men begge skolene kom med fra 2005. Første gang var det kun 40 skoler med på listen, og dette er økt gradvis til 60 skoler i 2007. BIs og NHHs rangering har utviklet seg slik i løpet av de tre årene skolene har vært vurdert:

År BI NHH Skoler totalt
2004 --- --- 40
2005 46 50 50
2006 52 44 55
2007 Ut 57 60
  
For 2008 er det altså BIs klare ambisjon å være tilbake på Financial Times listen over de beste handelshøyskolene i Europa. 

     

Du kan også se alle nyheter her.