Nytt forskningssenter for kommunikasjon

14. desember 2007

Handelshøyskolen BI oppretter et forskningssenter innen kommunikasjon i samarbeid med Kommunikasjonsforeningen og partnere i næringslivet og det offentlige.

BI Center for Corporate Communication skal være en drivkraft i utviklingen og profesjonaliseringen av kommunikasjon i norske virksomheter.

BI Center for Corporate Communication blir forskningssenter nummer 18 på BI, og det første ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk. Førsteamanuensis Peggy Simcic Brønn skal lede senteret. Senteret skal via forskning og formidling blant annet dokumentere og demonstrere fagets bidrag i verdiskapingskjeden i alle typer organisasjoner, heve ferdighetsnivået for kommunikatører i Norge og utvikle en ny plattform for pensum og undervisningsplaner for kommunikasjonsstudier.

Nytt forskningssenterSolide partnere

Senteret samarbeider aktivt med Kommunikasjonsforeningen og partnere fra både offentlig og privat sektor. De første partnerne er Apeland Informasjon, DnB NOR, Gambit Hill & Knowlton, Glitnir, Hammer og Hanborg, Oslo kommune, Orkla, Statens landbruksforvaltning og Statnett.

For å sikre godt samarbeid mellom fagfolk og akademikere er det opprettet et råd med representanter fra Handelshøyskolen BI, Kommunikasjonsforeningen og partnerne. Ole Christian Apeland fra Apeland Informasjon er valgt til rådets leder. Rådsmedlemmer er Kommunikasjonsforeningens leder Elin Kleven, Ole Kristian Lunde fra Orkla, Carl-Erik Christoffersen fra Justisdepartementet, samt Maria Isaksson og Brynjulf Tellefsen fra BI.

Viktig milepæl

– Opprettelsen av dette senteret er en viktig milepæl i samarbeidet mellom utøvere og akademikere innen kommunikasjonsfaget. Gjennom forskning og formidling vil senteret kunne bidra til at norske virksomheter blir bedre til å kommunisere effektivt, og dermed styrker sin konkurransekraft. Suksessen avhenger av at bedrifter og etater er villige til å bidra økonomisk og faglig i et slikt omfang at vi får gjennomført solide forskningsprosjekter, sier rådets leder Ole Christian Apeland. 

For mer informasjon:

Peggy S. Brønn, Leder for BI Center for Corporate Communication (og Førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk) - 46 41 06 70
Ole Christian Apeland, Leder for rådet, BI Center for Corporate Communication (og administrerende direktør i Apeland Informasjon) – 90 50 60 10
Elin Kleven, Styreleder i Kommunikasjonsforeningen (og leder for samfunnskontakt i If Skadeforsikring) – 95 75 54 54

Du kan også se alle nyheter her.