Ny kommunikasjonsdirektør ved BI

21. desember 2007

BI har ansatt Janne Marie Log som ny kommunikasjonsdirektør ved BI. Hun inngår i BIs ledergruppe.

Janne tiltrer i løpet av mars. Hun vil ha ansvaret for den strategiske kommunikasjonsplanleggingen og gjennomføringen samt myndighetskontakt, og skal inngå i ledergruppen.


- Stillingen som kommunikasjonsdirektør på BI er en svært spennende stilling. BI har en synlig og viktig posisjon i spenningsfeltet akademia, næringsliv, samfunn og media og et bredt spekter av målgrupper. Jeg gleder meg derfor til å bli godt kjent med organisasjonen, fagområdenene og de ansatte. Videre ønsker jeg gjennom strategisk, proaktiv omdømmebygging å bidra til å tydeliggjøre BI som samfunnsaktør. Jeg ser frem til å tiltre, sier Janne Log.

Bakgrunn

Janne kommer fra stillingen som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk Landbrukssamvirke. Der har hun hatt ansvaret for den proaktive omdømmebyggingen, risikohåndtering og påvirkningsarbeid for den landbruksbaserte næringsmiddelsindustrien. Janne har også flere styreverv, og er blant annet nestleder i Kommunikasjonsforeningen.

Janne har tidligere arbeidet i Nærings- og handelsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Konkurransetilsynet og Geelmuyden-Kiese. Av utdannelse er Janne samfunnsøkonom fra UiO med tilleggsutdannelse innen ledelse (Solstrandprogrammet) og styrearbeid (BI).

Du kan også se alle nyheter her.