BI anbefalt som vitenskapelig høyskole

31. januar 2008

- Et viktig skritt mot Europa-toppen, sier rektor Tom Colbjørnsen. Handelshøyskolen BI har i dag fått tilslutning til sin søknad om å få bli vitenskapelig høyskole, og til å godkjenne egne studier.

Dette fremgår av en enstemmig innstilling fra den komiteen NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har nedsatt for å vurdere og gjennomgå BIs søknad og skolens kvalitet.

Anerkjennelse

- Komiteens innstilling er en klar anerkjennelse av Handelshøyskolen BIs utdannings- og forskningsmessige kvalitet, uttaler rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen fornøyd.

Konsekvenser

Hva innebærer det at BI nå ser ut til å få akkreditering som vitenskapelig høyskole?

- Dersom NOKUTs styre følger komiteens innstilling og gir BI anledning til å godkjenne egne studieprogrammer, innebærer dette at BI enda raskere kan utvikle og tilby relevante og gode utdanningstilbud i tråd med stadig nye og endrede kompetansebehov i norsk arbeids- og næringsliv. Vi sparer tid og blir enda mer relevante enn før. Dette er et viktig skritt på veien mot BIs visjon om å bli en av de ledende handelshøyskolene i Europa.

Nettverksmodellen

NOKUT-komiteen skriver at ”måten BIs nettverksmodell praktiseres og kvalitetssikres på synes å borge for at studiene, enten de gis i Nydalen eller ved en av de andre studiestedene, er forskningsbasert og av lik kvalitet.”

- Jeg er svært glad for at komiteen er enig med oss i at BIs nettverksmodell og høy kvalitet på utdanning og forskning fint lar seg kombinere. Jeg er stolt over BIs unike nettverksmodell som gir norsk ungdom muligheter til å studere ved en handelshøyskole i alle de største byene i landet, og samtidig gir dem den tyngden de trenger for bidra godt i fremtidens næringsliv.

Anbefalinger

En av NOKUTs oppgaver er å anbefale forbedringspunkter til alle utdanningsinstitusjoner som søker akkreditering. Hva slags anbefalinger har BI fått?

- Vi har fått noen ganske få anbefalinger, og vi vil nå nøye vurdere hvordan vi kan dra nytte av komiteens forslag til forbedringer, avslutter Colbjørnsen.

Endelig beslutning kommer senere

NOKUTs styre fatter endelig beslutning i saken, og dette skjer trolig enten på styremøte 27. februar eller på styremøte 10. april.

Kontaktpersoner:
Tom Colbjørnsen, rektor:  4641 0448 / tom.colbjornsen@bi.no
Nordan Helland, informasjonssjef: 4641 0840 / nordan.helland@bi.no


 

Du kan også se alle nyheter her.