Shipping - BIs internasjonale flaggskip

24. januar 2008

Kristin Omholt-Jensen er ansatt som direktør for BI Shipping og skal koordinere BIs satsing innen shipping, offshore og maritimt miljø, som et ledd i BIs internasjonaliseringsstrategi.


Med lang fartstid fra rederinæringen hvor hun jobbet for tradisjonsrike rederier som I.M Skaugen, T. Klaveness, Leif Høegh og J.B Ugland Shipping AS, er Kristin Omholt-Jensen hentet inn for å koordinere videreutvikle BIs aktiviteter rettet mot shippingbransjen.

- BI har alle forutsetninger for å lykkes med sin internasjonaliseringsstrategi. Shipping synliggjør en bransje som har klart å tilpasse seg endringer og internasjonale utfordringer i mange hundre år. Tross utfordrende rammebetingelser har bransjen vist at de kan håndtere internasjonal konkurranse og kulturell integrering på en utmerket måte. Shipping blir et eksempel på en vellykket internasjonal strategi for en hel bransje, sier den nytilsatte programdirektøren for BI Shipping.

Fakta om BIs shippingaktiviteter

Undervisning

 • I 2000 ble det norske shippingakademiet en del av Handelshøyskolen BI, og endret i 2004 navnet til BI Shipping.
 • BI Shipping arrangerer konferanser, seminarer og kurs innen shipping, skattespørsmål, logistikk og sjørett.
 • BI tilbyr 2 valgfag på 3. året på Siviløkonomistudiet
 • Høsten 2008 ønsker vi å starte en shipping spesialiseringsretning på Bachelor programmet for 3.års studentene.
 • BI leverer tre moduler i shipping til et Master of Science studie på Nanyang Technological University i Singapore.
 • Vi tar imot 60-70 bachelor studenter fra Nanyang Technical University i Singapore til høsten som skal følge 4 shipping kurs på BI.
 • De siste tre årene har BI levert et seks ukers kurs i shipping i Vietnam og Indonesia i samarbeid med NORAD.

Kurs

 • International Shipping 1, Basic NSA2200, oppstart 25. – 28. februar i 2008 (12 ECTS)
 • Introduksjonskurs i shipping 3. – 4.juni (ingen studiepoeng)

Konferanser i 2008

 • Januar: Seminaret Aktuelle skattespørsmål arrangeres i Oslo
 • Januar: Seminaret Aktuelle skattespørsmål arrangeres i Bergen
 • 2.-3. april: Kristiansandkonferansen arrangeres med offshore entreprenørvirksomhet som tema.
 • 23.-25 april finner årets International Bunker Conference sted i København.
 • 27.-28. mai er det  Ålesundkonferansen, som handler om servicefartøyer i offshore tjeneste.

Forskning

 • Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse og BI har inngått en avtale om å styrke kunnskapsutviklingen om den maritime næringen ved Handelshøyskolen BI.
 • BI har etablert forskningssenteret Centre of Maritime Competitiveness, under ledelse av professor Torger Reve.
 • Torger Reve innehar et gaveprofessorat fra Wilhelmsen i perioden 2006-2011.
 • Bengt Ramberg, fra Wilh. Wilhelmsen og Per Olaf Brett er ansatt i Professor II stillinger

 Corporate

 • Wilh Wilhelmsen har nettopp fullført programmet Innovation Management som er et samarbeid mellom BI og WW Academy
Du kan også se alle nyheter her.