Stjernøutvalgets innstilling og konsekvenser for BI

22. januar 2008

Stjernøutvalget går inn for å fjerne begrepet "Vitenskapelig høyskole". Samtidig redefineres universitetsbegrepet slik at BI isteden vil kunne bli akkreditert som universitet.

Ny struktur i høyere utdanningBI vil dermed likevel kunne få frihet til å godkjenne egne studieprogrammer på den måten.

Stjernøutvalget, under ledelse av professor Steinar Stjernø, med mandat om å gå gjennom alle aspekter ved dagens universitets- og høyskolesystem, la frem sin innstilling i dag.

8 - 10 enheter

Lekkasjene som stod på trykk før innstillingen ble lagt frem var misvisende. Stjernøutvalget går IKKE inn for en regional landsdelsmodell, men for en konsentrasjon fra dagens 38 statlige universiteter og høyskoler til 8-10 større enheter. De nye statlige universitets- og høyskoleenhetene skal dannes ved at institusjonene selv finner sammen.

BI berøres ikke


Som privat skole berøres ikke BI av dette. Det fremgår også av innstillingen at den analysen Stjernøutvalget har gjort av det statlige universitets- og høyskolesystemet, ligner mye på den begrunnelsen BI hadde for å legge ned studiesteder.

- Det er positivt at Stjernøutvalget ønsker å begrense universitetsracet. Det løpet har ført til en fragmentering av ressursene og har egentlig blitt et ”race to the bottom", sier rektor Tom Colbjørnsen. Han er også fornøyd med at BI allerede har tatt en del av de grepene som Stjernøutvalget nå foreslår for statlig sektor.

Nytt universitetsbegrep


Stjernøutvalget går inn for et nytt universitetsbegrep som går ut på at det vil være tilstrekkelig med ett doktorgradsstudium og 5000 studenter for å bli godkjent som universitet.

- Dette betyr at det ikke vil være alvorlig for BI om begrepet "Vitenskapelig høyskole" forsvinner. BI vil isteden kunne bli universitet og få samme frihet til å godkjenne egne studieprogrammer som om vi skulle ha blitt akkreditert som vitenskapelig høyskole. Det avgjørende vil uansett fortsatt være akkreditering fra Nokut, fortsetter rektor.

Trenger NHH


De offentlige vitenskapelige høyskolene, heriblant NHH, er kritiske til utvalgets innstilling om at de skal fjernes som egen kategori.

- Uansett hva som skjer håper jeg at NHH opprettholder sin selvstendighet og styrke som en "business school". Det trenger Norge, og det trenger BI - både som konkurrent og samarbeidspartner, avslutter Tom Colbjørnsen.

Du kan også se alle nyheter her.