BI blir vitenskapelig høyskole

27. februar 2008

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har på dagens styremøte besluttet at BI skal få status som vitenskapelig høyskole.

Behandlingen av BIs søknad var første post på agendaen på dagens styremøte i NOKUT. Styret samstemte med NOKUTs uavhengige komité, og konkluderte med å anbefale at BI gis akkreditering som vitenskapelig høyskole.

Vedtaket

NOKUT skriver følgende i sitt vedtak om BI:

  • Handelshøyskolen BI tilfredsstiller kravene til akkreditering som vitenskapelig høyskole, slik disse er utformet i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning kapittel 3 paragraf 3-2 (25.01.2006).
  • Det forventes at institusjonen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger for sin videre utvikling, og at fremtidige evalueringer og tiltak reflekterer oppfølging av disse.

Kongen i statsråd

Selve akkrediteringen som vitenskapelig høyskole vil BI få senere i år, når saken blir formelt ferdigbehandlet av Kongen i statsråd.

Akkrediteringen gir handlingsfrihet

Akkreditering som vitenskapelig høyskole innebærer at BI kan godkjenne sine egne studieprogrammer, og ikke lenger behøver å søke NOKUT om akkreditering for hvert program.

- BI kan enda raskere utvikle og tilby relevante og gode utdanningstilbud i tråd med stadig nye og endrede kompetansebehov i norsk arbeids- og næringsliv. Vi sparer tid og blir enda mer relevante enn før. Dette er et viktig skritt på veien mot BIs visjon om å bli en av de ledende handelshøyskolene i Europa, sier rektor Tom Colbjørnsen.

NOKUT-akkrediteringen har gitt handelshøyskolen BI et nytt kvalitetsstempel i tillegg til den internasjonale EQUIS (European Quality Improvement System) akkrediteringen som BI fikk i 2005.

Du kan også se alle nyheter her.