BI fikk eiendommens Oscarspris

13. februar 2008

FIABCI Norway's eiendomspris 2007 går til Handelshøyskolen BI. Prisen går til vellykkede bygg som utmerker seg både med sin funksjonalitet og sin arkitektur.

 

Se BI-bygget bli til på tre minutter.

BI mottar den nasjonale prisen etter at flere kandidater har vært vurdert, og vil som nasjonal vinner i år også gå videre til den prestisjetunge internasjonale Prix d'Excellence.

Den nasjonale prisen ble delt ut ved Handelshøyskolen BI i Oslo i ettermiddag. Formann i den norske juryen, Halgrim Thon sto for overrekkelsen og rektor Tom Colbjørnsen mottok prisen på vegne av BI. Colbjørsen benyttet anledningen til å takke alle for den enorme innsatsen som ble lagt ned under prosjekteringen og for hvordan bygget fungerer i dag.

– Bygget fungerer etter intensjonen og er en møteplass for diskusjoner, læring og dialog. Bygget inviterer til åpenhet og inspirasjon som knytter mennesker sammen, fortalte Colbjørsen med stor stolthet.

Denne prisen har vært arrangert og kåret av FIABCI gjennom en årrekke. Den internasjonale vinneren vil motta prisen ultimo mai i Paris.

- Kriteriene for prisen er at bygget skal ha vært i bruk i minst ett år, ha svært god økonomisk prosjektering, bygget skal fungere miljø- og driftmessig og sist men ikke minst, ha fornøyde brukere, fortalte juryformann Hallgrim og overrakte eiendommens egen Oscarspris til Handelshøyskolen BI i Oslo.

Tidligere vinnere av FIABCI Norway's eiendomspris:

  • Telenor Bergen
  • Telenor Fornebu
  • Lysaker Brygge
  • Sametinget
  • Vernebygget over domkirkeruinene på Hamar

Fakta om FIABCI Norway's eiendomspris:

Den norske juryen er utpekt av FIABCI Nordic FIABCI Nordic ledes av arkitekt Einar Christian Hunstad, som også medlem i den internasjonale juryen som holder sitt jurymøte på palmesøndag.

Du kan også se alle nyheter her.