BI-studenter med stø kurs

11. februar 2008

Ferske tall fra Handelshøyskolen BIs årlige arbeidsmarkedsundersøkelse viser at BI studentene ikke behøver å frykte jobbfremtiden – de fortsetter på stø kurs.

Stø kurs for BI studenter

Tallene viser at 95 % av alle bachelorstudentene har jobb etter avsluttet studie. Over halvparten har jobb i lommen før de er ferdig. 58% av studentene har til og med kunnet velge mellom flere jobbtilbud. Lønnsutviklingen er også svært positiv.

- Kan ikke bli bedre

Den gjennomsnittlige årslønnen for bachelorstudentene ligger nærmere 30.000 over fjoråret og beløper seg til kroner 330.000. Inkluderer man overtid og tilleggsytelser som bonus og andre frynsegoder, er snittlønnen i overkant av 380.000.

- Tallene fortsetter å stige, og det er i tråd med arbeidsmarkedssituasjonen i Norge generelt, sier Adriana Jansen som leder Karriereservice ved Handelshøyskolen BI. Det er  svært tilfredsstillende at så mange som 95% av alle studentene har jobb etter endt studium. Av siviløkonomstudentene har tilnærmet alle fått jobb. Dette kan faktisk ikke bli bedre, og viser at studentene våre fortsetter å skåre høyt hva gjelder kvalitet og troverdighet blant arbeidsgiverne, sier Jansen.

Arbeidsoppgavene viktigste drivkraft

Tallene fra undersøkelsen forteller i tillegg hva studentene rangerer som viktigst ved valg av jobb. Her kommer blant annet tema som interessante arbeidsoppgaver, sosialt arbeidsmiljø, relevant jobbinnhold og mulighet for personlig utvikling, høyest.

- Arbeidsmarkedet er stramt, og det er kamp om de gode hodene. Studentene vet i utgangspunktet at lønnsnivået er akseptabelt. Undersøkelsen bekrefter at andre kvaliteter og verdier rangerer høyere. Vi har sett denne utviklingen de senere årene, uavhengig av studieretning og nivå, understreker Adriana Jansen. 

Velge og vrake

58% av alle studentene har fått flere jobbtilbud. Siviløkonomene i enda høyere grad enn bachelorstudentene. Hele 63% av disse har kunnet plukke blant de mest fristende jobbalternativene.

Masterstudenter

2007 tallene bekrefter at det fortsatt svarer seg å ta lengre utdannelse. Begynnerlønnen til masterstudentene ligger nærmere 40.000 over snittlønnen til bachelorstudentene. Inkludert overtid og andre tilleggsytelser kan du ende opp med en årslønn oppunder kr. 430.000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For mer informasjon ta kontakt med leder for Karriereservice ved Handelshøyskolen BI, Adriana Jansen, mobil 46 41 02 35, epost: adriana.jansen@bi.no

Du kan også se alle nyheter her.