BI Trondheim utvider

7. mars 2008

1. august 2008 utvider vi våre lokaler med nesten 1600 kvm. Dette inkluderer nytt auditorium, nye klasserom, datasal og bibliotek.

UtviderEt omfattende byggearbeid er nå i full gang på Pirsenteret. Dette på grunn av at Pirsenteret nå utvider sine lokaler. Fra 1. august utvider vi med 2 nye etg. i den blokken som kommer vegg-i-vegg med lokalene våre i dag.

Nye undervisningsrom

I første etg får vi et nytt auditorium, klasserom og bibliotek mens det i andre etg. blir 2 nye EVU-rom, undervisningsrom, datasal og flere grupperom.

Utvidet kantineområde

Kantineområdet vil bli større etter utvidelsen. I tillegg til dagens områder, blir det nå også et flott kantineområde i det nye vrimleområdet mellom byggene.

Du kan også se alle nyheter her.