BI-studenter med stø kurs

28. mars 2008

Så mange som 98% av alle studentene fra BI Trondheim har jobb etter avsluttet studie. Det er over landssnittet for BI.

BI-studenter i stø kurs

Ferske tall fra Handelshøyskolen BIs årlige arbeidsmarkedsundersøkelse viser at BI studentene ikke behøver å frykte fremtiden – de fortsetter på stø kurs. Så mange som 98% av alle studentene fra BI Trondheim har jobb etter avsluttet studie. Det er over landssnittet for BI. To av fem har jobb i lommen før de er ferdig. 62% av studentene har til og med kunnet velge mellom flere jobbtilbud. Lønnsutviklingen er også svært positiv.

Den gjennomsnittlige årslønnen for bachelorstudentene fra BI Trondheim ligger nærmere 30.000 over fjoråret og beløper seg til kroner 310.000. Inkluderer man overtid og tilleggsytelser som bonus og andre frynsegoder, er snittlønnen rundt 365.000.

Arbeidsoppgavene viktigste drivkraft

Tallene fra undersøkelsen forteller i tillegg hva studentene rangerer som viktigst ved valg av jobb. Her kommer blant annet tema som interessante arbeidsoppgaver, sosialt arbeidsmiljø, relevant jobbinnhold og mulighet for personlig utvikling, høyest.

- Arbeidsmarkedet er stramt, og det er kamp om de gode hodene. Studentene vet i utgangspunktet at lønnsnivået er akseptabelt. Undersøkelsen bekrefter at andre kvaliteter og verdier rangerer høyere. Vi har sett denne utviklingen de senere årene, uavhengig av studieretning og nivå, understreker Adriana Jansen som leder Karriereservice ved Handelshøyskolen BI

Velge og vrake

58% av alle studentene ved BI har fått flere jobbtilbud. Tilsvarende tall for BI Trondheim er enda høyere. Hele 62% av disse har kunnet plukke blant de mest fristende jobbalternativene. Mens 63% av siviløkonomene kan skilte med flere jobbtilbud i 2007.

Masterstudenter

2007 tallene bekrefter at det fortsatt svarer seg å ta lengre utdannelse. Begynnerlønnen til masterstudentene ligger nærmere 40.000 over snittlønnen til bachelorstudentene. Inkludert overtid og andre tilleggsytelser kan du ende opp med en årslønn oppunder kr. 430.000.

_______________________________________________________________________
For mer informasjon ta kontakt med direktør Bjørn Werner Amundsen ved BI Trondheim, mobil 98 25 17 60, epost:bjorn.w.amundsen@bi.no

Du kan også se alle nyheter her.