Janne Log er ny kommunikasjonsdirektør

12. mars 2008

Janne Log får det overordnete ansvaret for BIs medie- og samfunnskontakt og skal inngå i rektor Tom Colbjørnsens ledergruppe.


- Jeg ønsker å få integrert kommunikasjonsperspektivet tydeligere i toppledelsens prosesser, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen. Min visjon er at BI skal bli en av de ledende handelshøyskolene i Europa. For å komme dit er det nødvendig å løfte arbeidet med kommunikasjon og samfunnsansvar opp på et strategisk nivå. Ved å ha det overordnete ansvaret for BIs medie- og samfunnskontakt får Janne Log en sentral rolle i formingen av BIs omdømme. Log vil inngå i min ledergruppe.

Den nyansatte kommunikasjonsdirektøren på BI, Janne Log, sier i en kommentar: - Stillingen som kommunikasjonsdirektør på BI er en svært spennende stilling. BI har en synlig og viktig posisjon i spenningsfeltet akademia, næringsliv, samfunn og media og et bredt spekter av målgrupper. Jeg gleder meg derfor til å bli godt kjent med organisasjonen, fagområdene og de ansatte.

Bakgrunn

Janne kommer fra stillingen som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk Landbrukssamvirke. Der hadde hun ansvaret for den proaktive omdømmebyggingen, risikohåndtering og påvirkningsarbeid for den landbruksbaserte næringsmiddelsindustrien. Janne har også flere styreverv, og er blant annet nestleder i Kommunikasjonsforeningen.

Janne har tidligere arbeidet i Nærings- og handelsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Konkurransetilsynet og Geelmuyden-Kiese. Av utdannelse er Janne samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo med tilleggsutdannelse innen ledelse (Solstrandprogrammet) og styrearbeid (Handelshøyskolen BI).

Du kan også se alle nyheter her.