Master merkes på lommeboken

14. mars 2008

Master of Science-kandidater får 46.000 kroner mer i begynnerlønn enn bachelorkandidatene. Det viser tall fra Handelshøyskolen BIs arbeidsmarkedsundersøkelse for avgangskullet 2007.

Masterkandidatene har en gjennomsnittlig begynnerlønn på 427.000 kroner, mens bachelorkandidatenes begynnerlønn er på 381.000 kroner, inkludert tilleggs- og bonusordninger. Det er en forskjell på 12,1%.

Undersøkelsen ble gjort blant 2.245 nyutdannede på bachelor- og masternivå. Alle fra avgangskullet er blitt spurt, og rundt 1000 svarte på undersøkelsen.

Kunnskap belønnes

- Begge gruppene får gode begynnerlønninger, og det henger sammen med det gode arbeidsmarkedet. Samtidig skiller masterkandidatene seg ut som ekstra interessant arbeidskraft for mange arbeidsgivere. De har brukt noen ekstra år på skolebenken, og fått høy kompetanse på sitt område. Dette verdsettes høyt av kunnskapsintensive bedrifter, for eksempel innen konsulentbransjen, sier Bjørn K. Svendsen ved Handelshøyskolen BIs Karriereservice.

- Dessuten er det mange med mastergrad som kommer inn i bedrifter hvor det stilles høye krav, men som også betaler relativt godt, sier Svendsen.

Bachelor med høyest lønnsøkning

Begge gruppene har hatt en jevn lønnsøkning siden 2006. Lønnen gikk opp fra 411.000 til 427.000 kroner for masterkandidater, og fra 356.000 til 381.000 kroner for bachelorkandidater.

- Bachelorkandidatene går gjerne ut i jobber hvor en større del av lønnen er bonus- eller provisjonsbasert. Det gjenspeiles i lønnsnivået, sier Svendsen.

Dette tjener de nyutdannede (inkludert provisjon/bonus):

• 427.000 kr. (Master of Science)
• 381.000 kr. (Bachelor)

Dette tjener de nyutdannede (uten tillegg):

• 367.000 kr. (Master of Science)
• 330.000 kr. (Bachelor)

Du kan også se alle nyheter her.