Ny snarvei til flinke hoder

10. mars 2008

BI lanserer ny karriereportal som er et unikt tilbud til bedrifter og skolens studenter. Vi samler karriererelevant informasjon på ett sted og tilbyr næringslivet en målrettet kanal til BI-studenter.

Judith Marie Johnsen, BI Karriereservice

– Vi har skapt en helt ny karriereportal basert på solid erfaring med behovene til jobbsøkere og næringsliv. Karriereportalen er et fremtidsrettet verktøy for næringslivet og studentene ved Handelshøyskolen BI.  Portalen er kostnadsfri, og vi ser allerede etter en måned at den benyttes av hele spekteret fra store multinasjonale konsern til nystartede småbedrifter, forteller Judith marie Johnsen ved BI Karriereservice.

- I tillegg til tradisjonell stillingsformidling har vi åpnet for å gjøre treffsikre søk etter jobbsøkere, og landets arbeidsgivere kan finne gode hoder både til heltids- og deltidsjobber. Allerede etter kort tid ”på lufta” ser vi at studenter griper muligheten til å profilere seg selv og sin kompetanse aktivt gjennom å legge inn sine egne nøkkelord. Vi er sikre på dette med at jobbene og studentene finner hverandre gjennom slike skreddersydde søk er fremtiden, fortsetter Johnsen.

Kamp om hodene

Ferske tall fra BI sin årlige arbeidsmarkedsundersøkelse viser at nyutdannede BI kandidater går rett fra skolen og ut i jobb. 95% av Bachelor studentene har jobb etter endt studium og over halvparten av disse har fått flere enn ett jobbtilbud. BI Karriereservice merker de gode tidene med en økning av henvendelser fra bedrifter som er interessert i å rekruttere BI-kandidater.

Deloitte Norge er en av disse bedriftene og som har registrert seg i den nye Karriereportalen.

- Konkurransen om nyutdannede studenter skjerpes. Vi får tak i de kandidatene vi ønsker, men må bruke mer tid på rekrutteringsprosessene enn tidligere. Det gjør at vi som bedrift trenger kanaler som Karriereportalen for å nå ut til dem, sier rekrutteringskoordinator i Deloitte Synnøve Follestad.. 

-Den største fordelen med BIs Karriereportal, sammenlignet med andre nettbaserte rekrutterings-kanaler, er at vi med større sikkerhet når ut til målgruppen. Vi opplever den dessuten som mer fleksibel, designen er spennende og de interaktive mulighetene gjør at vi kommer nærmere studentene.

Forskningsoppdrag

Karriereportalen vil ikke bare være en rekrutteringskanal mellom studenter og bedrifter. Det er også lagt til rette for at næringsliv kan legge inn oppgave/forskningsoppdrag, casekonkurranser, fagseminarer, og andre relevante aktiviteter.

Fakta om karriereportalen

Studenter: 13500
Bedrifter: 600 (registrerte kontakter fra tidligere stillingsbase), øker for hver dag
Stillinger: 178 registrerte stillinger kun i januar 2008

Fakta om BI Karriereservice

BI Karriereservice jobber primært med våre studenter og overgangen fra studier til den viktige første jobben. Vi har fokus på at studenten som jobbsøker trenger bevissthet, virkelighetsforståelse og kunnskap for å realisere sine karrieremål.

 

Du kan også se alle nyheter her.