Stor verdi i økt skattekompetanse

4. mars 2008

Skatteetaten inngikk fredag den mest krevende utdannelsesavtalen Handelshøyskolen BI har inngått med en offentlig etat noensinne.

Overgangen til mer elektroniske data og konkurransen om de beste hodene er noen av årsakene til at Skattetaten investerer i økt faglig kompetanse.

BI gikk av med seieren i en anbudskonkurranse utlyst av Skattedirektoratet. Fredag 29. februar signerte BI-rektor, Tom Colbjørnsen, og skattedirektør, Svein Kristensen, samarbeidsavtalen som omfatter en master og deltidsstudium i skatte- og avgiftsrett. Studiet vil bli tilbudt jurister, økonomer og revisorer i Skatteetaten, men også være åpent for andre interesserte som til daglig jobber med skatte- og avgiftsrett. Studiestart vil være høsten 2009.

Skattedirektør Svein Kristensen og BI-rektor Tom Colbjørnsen.
UNIK AVTALE: -Vi ser på avtalen med Skatteetaten som svært kjærkommen. Studiet blir helt unikt i europeisk sammenheng, sier BI-rektor Tom Colbjørnsen etter at avtalen med skattedirektør Svein Kristensen var signert. 

Vil sikre effektiv behandling

Direktør i rettsavdelingen i Skattedirektoratet, Sven Rune Greni, er glad for å få denne avtalen med BI på plass.

 - Hensikten er å styrke etatens faglige kompetanse - og gjøre oss enda bedre i stand til å håndtere kompliserte skatte- og avgiftssaker. Internasjonalisering og transaksjoner over landegrensene aktualiserer utfordrende faktiske og rettslige vurderinger, i en tid hvor også overnasjonal lovgivning har stor betydning. Sammen med effektiv organisering og utnyttelse av moderne teknologi vil masterstudiet være med på å sikre riktig og effektiv skatte- og avgiftsmessig behandling av borgere og næringsliv, sier Greni.

Krevende studium

Fagansvarlig Ole Gjems-Onstad gleder seg over det nye samarbeidet og understreker at studieprogrammet er usedvanlig omfattende.

- BI tilbyr allerede et høyere revisorstudium med 90 undervisningstimer i skatte- og avgiftsrett. Dette nye tilbudet vil totalt inneholde 432 undervisningstimer. Jeg kjenner ikke til noen tilsvarende videreopplæring i Europa der akademiske institusjoner er ansvarlige for den faglige videreopplæringen av skatteetaten på høyt nivå, sier Gjems-Onstad.

Fakta:

• Masterstudiet er delt opp i åtte moduler á 15 studiepoeng.
• Man kan ta enkelt moduler. Det kreves seks moduler for en master.
• Fagområdene er selskaps- og næringsbeskatning, regnskapsrett og –analyse, transaksjoner og omorganiseringer, internasjonal skatterett, ligningsforvaltningsrett, kontroll- og utvalgsprosedyrer og merverdiavgiftsrett.
• Hvert semestermodul går over tre samlinger som hver er på tre hele dager.
• Faginnholdet bestemmes i samarbeid med skatteetaten og vil være praktisk relevante i forhold til de daglige arbeidsoppgavene i skatteetaten og andre som jobber med skatt og avgift.
• Programmet er åpent for interesserte også utenfor skatteetaten og vil representere den mest omfattende videregående opplæring i skatterett i Norge. 
• Krav til to års praksis før opptak.

Du kan også se alle nyheter her.