- Norske bistandsmilliarder ut av vinduet

14. april 2008

Professor Anne Welle-Strand holder torsdag 17. april 2008, kl 1400 sin tiltredelsesforelesning som professor i utviklingsstudier og mikrofinans ved Handelshøyskolen BI.

Ett-årsdagen til Senter for utviklingsstudier og mikrofinans ved BI markeres i forbindelse med tiltredelsesforelesningen.

- Det er et alvorlig problem i norsk bistandspolitikk at vi er mer opptatt av bevilgningsnivået enn av resultatene. Det er dessverre ett faktum at mange bistandsmilliarder gjennom en årrekke har gått rett ut av vinduet. Vi trenger en bistandspolitikk som gir mer bistand igjen for pengene, sier BI-professor og forsker Anne Welle-Strand.

Anne Welle-Strand gir kronprins Haakon en innføring i utviklingsstudier og mikrofinans.
- Gjennom min forskning har jeg kommet til at hvis vi anvender den ledelseskompetansen som finnes i norsk næringsliv i norsk bistandsarbeid, vil vi få langt bedre resultater i bistanden, fortsetter professoren.

Tema for forelesningen

Welle-Strand vil i sin forelesning synliggjøre manglende effektivitet i norsk bistand, og peke på en rekke forbedringspunkter og hvordan bistandsmidlene kan hjelpe flere fattige og gi bedre effekt i utviklingsland enn det som har vært tilfellet frem til i dag.

Forelesningens tittel er Kunnskapens makt: Fem faktorer for bærekraftig utvikling, og den vil bli fulgt opp av en paneldiskusjon med flere prominente deltakere. De fem faktorene som drøftes er:

  • Tradisjonell bistand (statlig - bilateral bistand, via frivillige org., multilateralbistand, nødhjelp osv)
  • Norsk næringsliv og investeringer i "u-land"
  • Finansielle institusjoner (herunder mikrofinans)
  • Pengeoverføinger tilbake til hjemland fra emigranter
  • Internasjonale reguleringer av blant annet handel, kommunikasjon og industrier

Nytt masterprogram i utviklingsledelse ved BI fra høsten 2008

Handelshøyskolen BI vil blant annet som følge av Welle-Strands arbeid starte et nytt masterprogram i utviklingsledelse fra høsten 2008. BI har flere andre programmer som retter seg mot offentlig sektor og ideelle formål, for eksempel masterprogrammet i skoleledelse som har eksistert siden 2002 og masterprogrammet i bedriftens samfunnsansvar som også starter opp til høsten.

- BIs satsing på slike studier i kombinasjon med våre tradisjonelle studietilbud innen økonomi, ledelse, finans og markedsføring er et ledd i å styrke BIs posisjon som samfunnsaktør og gjøres ut fra vårt ønske om å ta et mer helhetlig samfunnsansvar i vår forskning og utdanning, sier rektor Tom Colbjørnsen.

Professor Anne Welle-Strand

Professor Anne Welle-Strand har forsket på norsk bistand siden 1993 og har arbeidet innen feltet i 35 år. I august 2007 mottok Handelshøyskolen BI et seksårig gaveprofessorat fra Olav Nils Sunde til BIs forskningssenter for Development Studies and Microfinance. Professor Welle-Strand leder dette senteret.

 

Du kan også se alle nyheter her.