BI blant de 100 beste av 4000 handelshøyskoler i verden

28. april 2008

Handelshøyskolen BI er blant de 100 mest anerkjente handelshøyskolene i verden, og blant de 1000 skolene ”that count on earth”, viser ny internasjonal undersøkelse.

Dette fremgår av en ny internasjonal undersøkelse utført av en internasjonal vitenskapelig komité, satt sammen av SMBG – det ledende franske selskapet i studentveiledning og HR. Komiteen har valgt ut 1000 handelshøyskoler ”that count on Earth”, og BI er blant de 100 skolene som får aller beste karakter. Vurderingen av ”Top Business Schools Worldwide 2008” er presentert på nettstedet EDUNIVERSAL.com (Education – Universal).

- Denne internasjonale toppvurderingen av BI viser at vår internasjonale satsing gir resultater. Når BI er en av kun 35 handelshøyskoler i Europa som oppnår beste karakter i en slik internasjonal vurdering, er det grunn til å være godt fornøyd, sier rektor ved BI Tom Colbjørnsen.

- Denne vurderingen supplerer den Financial Times har av handelshøyskoler, ved at det her også er rektorene ved tusen slike skoler som vurderer hverandre. Dette er presumptivt informanter med høy kompetanse på feltet! Resultatet viser at BI har høy synlighet internasjonalt, fortsetter Colbjørnsen.

BI får toppkarakter

I Norge er det bare Handelshøyskolen BI og NHH som kommer med blant de 1000 skolene, og kun BI som kommer med blant de 100 beste. BI plasseres i toppkategorien ”Universal Business Schools with Major International Influence” og får karakter fem.

BI blir anbefalt av 49,3 %

Fra oktober 2007 til mars 2008 ble rektorene ved de 1000 utvalgte skolene spurt om følgende: ”Hvilke(n) handelshøyskole(r) vil du anbefale for en som ønsker å studere i dette landet?” For Norges del stod valget mellom BI og NHH. De fleste som avga stemme – hele 493 rektorer – anbefalte BI.

Mer om EDUNIVERSAL


EDUNIVERSAL er et nettsted som ”gir svar på ethvert spørsmål om høyere utdannelse”, og gir studenter over hele verden anledning til å velge den skolen som best møter deres behov og karriereplaner. De 1000 utvalgte handelshøyskolene representerer mer enn 150 land på fem kontinenter. Utvelgelsen av de 1000 skolene gjøres av en internasjonal komité som er satt sammen av SMBG, det ledende franske selskapet i studentveiledning og HR. Kriteriene som legges til grunn er:

 • Universalitet
 • Internasjonal anerkjennelse
 • Kvalitet

De 100 aller beste skolene, såkalte Universal Business Schools with Major International Influence, fordeler seg over hele verden, men med tyngepunkt i Vest-Europa (35) og Nord-Amerika (35). Også Australia (5), Sør-Korea (4), Kina (3), Singapore (3) og Russland (4) skårer høyt. De Skandinaviske landene har en slik skole hver.

Fra 2009 vil utvelgelsen bli fornyet hver 2. år. Les mer: http://www.eduniversal.com/

Fakta om Handelshøyskolen BI:

 • Visjon: Faglig styrke og relevans gjør BI til en ledende europeisk handelshøyskole.
 • Godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) for akkreditering som vitenskapelig høyskole
 • EQUIS-akkreditert som en av kun 110 skoler over hele verden.
 • Presentert som en av de 100 mest anerkjente handelshøyskolene av totalt 4000 handelshøyskoler i verden, og en av de 35 mest anerkjente handelshøyskolene i Europa på nettstedet www.eduniversal.com.
 • 18253 studenter, herav 52% kvinner og 48% menn. BI hadde i 2008 nok en rekord i søkertall fra 2007 til 2008 på 15%, eller 862 søkere. Alle BI-skolene, og nesten alle bachelorstudiene går frem. En svært høy andel studenter – hele 95% – er i jobb seks måneder etter endte studier.
 • Forskere i internasjonal toppklasse.
 • Utdanning: Siviløkonomstudiet, 16 bachelorstudier, syv masterstudier, fem doktorgradsprogrammer, omfattende etter- og videreutdanning, spesialkurs, bransjestudier, skreddersydde bedriftsinterne programmer og lederprogrammer.
 • Samarbeidsavtaler med 148 universiteter og handelshøyskoler i 40 land over hele verden, og mange utvekslingsstudenter.
 • Eget MBA program i Kina i samarbeid med Fudan University School of Management.
 • Hovedeier av ISM University of Economics and Management i Litauen med 2000 studenter
 • Strategiske allianser med bl.a. Nanyang Technological University (NTU) i Sinagapore og ESCP/EAP European School of Management i Paris.
 • Totalt seks studiesteder i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Drammen.
 • BIs bygg i Oslo vant i 2008 FIABCIs Prix d’Excellence – Norge, og deltar nå i konkurransen om den internasjonale prisen.
Du kan også se alle nyheter her.