Ny internasjonal anerkjennelse

11. april 2008

- BI har vist stor fremgang, konkluderer European Foundation for Management Development (EFMD) i sin tilbakemelding på Handelshøyskolen BIs statusrapport midtveis i akkrediteringsperioden (2005 - 2010).

Handelshøyskolen BI ble første gang akkreditert av Equis (European Quality Improvement System) i 1999. BI ble akkreditert for fem nye år 25. januar 2005. Institusjonen er pålagt å sende en statusrapport, en såkalt "Mid-Term progress report", midtveis i akkrediteringsperioden til EFMD.

Denne rapporten sendte BI til EFMD 29. august i fjor. Rapporten gir en beskrivelse av de tre forbedringsområdene som Equis Peer Review Team påpekte i 2005.

De tre forbedringsområdene var:

  • Videreutvikling av BIs masterprogrammer
  • Økt satsing på Executiveutdanning
  • Økt internasjonalisering av forskning og utdanning.

Positiv tilbakemelding

EFMDs tilbakemelding på BIs Mid Term rapport, var utelukkende positiv. De er spesielt godt fornøyd med BIs satsing på double-degree programmer og økningen i utvekslingsavtaler, som den mener bidrar til å bedre BIs internasjonale profil.

BIs økte executivesatsing innen masterprogrammer og bedriftstilpassende programmer, vurderes også som riktige tiltak.

EFMD konkluderer med at BI har lykkes med å gjøre utdanning og forskning på BI mer internasjonal. Satsingen på shipping- og energiindustrien, og Kina og Baltikum som regioner, betegnes som utmerket.

Det eneste ankepunktet EFMD trekker frem, er nedgangen i eksternfinansiert forskning.

Du kan også se alle nyheter her.