Flere utenlandske studenter velger seg til BI

14. april 2008

BI fostrer stadig flere utenlandske studenter. 1 av 5 Master of Science-studenter er utenlandske og hele 26 land er representert i forelesningssalene.

Kina, Ukraina og Romania kan skilte med flest BI studenter i år. Hui Feng (26) kommer fra Kina og ble uteksaminert fra Handelshøyskolen BI i 2007. Hun fikk flere gode jobbtilbud før endt studium og valgte å bli værende i Norge.

BI merker en tydelig internasjonalisering av Master of Science-studiene. 19% av alle heltidsstudenter på masterstudiene er utenlandske. I tillegg kommer det inn mange utvekslingsstudenter. Samlet utgjør disse godt over 20% av alle masterstudentene. Det er en merkbar økning fra tidligere år.

- Vi har sett en økning i antall utenlandske studenter på masterprogrammene våre. I de senere årene har den internasjonale andelen på fulltidsstudenter ligget på ca. 11%. I år er den økt til 19%, forteller Ann Kristin Calisch, direktør for Master programmene på Handelshøyskolen BI.

- Den internasjonale strategien til BI er å øke andelen internasjonale fulltidsstudenter til 25% innen 2010. Dette mener vi er innen rekkevidde, uttaler hun.

Attraktive utenlandske studenter

Tall fra BIs årlige arbeidsmarkedsundersøkelsen viser at BI studentene er attraktive for næringslivet. 94 % av alle Master of Science-studentene har jobb innen seks måneder etter endt studium. 78% har jobb i lommen før de er ferdig. Den gode arbeidsmarkedssituasjonen merkes også blant BIs utenlandske masterstudenter.

- Jeg kjenner meg godt igjen i resultatene fra arbeidsmarkedsundersøkelsen. Jeg er fra Kina, men fikk meg en spennende jobb i Norge før jeg avsluttet mine studier, sier Hui Feng, som hadde en god andel medstudenter fra sitt eget hjemland mens hun studerte på BI.

Hun gikk ut fra BI med Master of Science i International Management sommeren 2007, og i likhet med 94% av de masterstudentene som svarte på undersøkelsen har hun skaffet seg relevant jobb. Studiet avsluttet hun i juli 2007, men jobbtilbudet kom allerede i mai samme år. Hui Feng er nå Management Trainee i Det norske Veritas på Høvik utenfor Oslo.

- Jeg valgte Veritas fordi de har en god internasjonal profil, lang historie og et godt omdømme. De har også et særdeles godt traineeprogram, og fra januar 2009 skal jeg utplasseres i åtte måneder et eller annet sted i verden, forteller en fornøyd Hui Feng. Hun trekker fram BIs internasjonale strategi og fokus på flerkulturell interaksjon som en av høyskolens sterkeste sider.

Norge har gode arbeidsvilkår

Det var kjæresten, og nåværende ektefelle, som brakte Hui Feng til Norge og BI Nydalen. Også han kommer fra Kina, men de har begge valgt å bli værende i Norge en god stund til.

Det er de gode arbeidsmiljøforholdene som hun trekker fram som et at de viktigste fortrinnene med å bli værende i Norge.

- I Norge er mulig å kombinere jobb og privatliv. Man får en god balanse. Mens i Kina, hvor økonomien utvikler seg i et veldig høyt tempo for tiden, krever jobben hele tiden din, forteller Hui Feng.

Du kan også se alle nyheter her.