Jobben i boks før eksamen er bestått

2. april 2008

60 % av alle BI- studentene som gikk ut i 2007 hadde sikret seg jobb før endt studium. Trenden har vært økende de siste årene viser tall fra Arbeidsmarkedsundersøkelsen på Handelshøyskolen BI.

Aller best står det til med masterstudentene. Hele 78 % av masterstudentene fikk seg jobb i løpet av vårsemesteret. Dette er økning med 18 % mot året før.  53 % av bachelorstudentene kunne skilte med jobben i boks – en økning på 11 % fra året før.

Adriana Jansen, leder for Handelshøyskolen BI Karrieresenter, mener økningen skyldes dagens stramme arbeidsmarked og økt konkurranse mellom bedrifter som ønsker seg attraktive studenter. – En måte å sikre seg kandidatene på, er å gi et tidlig jobbtilbud, sier hun.

Økt trygghet

Det betyr selvfølgelig mye for studentene å ha jobben i boks så tidlig, understreker Jansen.
- Dette innebærer at de kan fokusere mer på skolen og eksamen. At BI kandidater er så attraktive i arbeidsmarkedet er også betryggende for studentene.  Studentene føler at de har valgt studier som gir kompetanse arbeidsgivere etterspør.

I tillegg mener BI kandidater at de får relevante stillinger.  – Dette ser vi i måten studenter svarer på spørsmål om hvor tilfreds de er med stillingen de har fått. Prosentandel som svarer at stillingen er relevant i forhold til utdanning har økt de siste årene.

Arbeidsoppgaver viktigere enn lønn

Interessante arbeidsoppgaver er det viktigste ved vurdering av stilling, tett fulgt av personlig utvikling og kompetanseutvikling.

Undersøkelsen viser nok en gang at årslønn kommer langt ned på listen. Dette gjelder både master og bachelorstudenter. - Vi har i flere år nå sett at BI studenter verdsetter interessante arbeidsoppgaver, personlig utvikling og kompetanseutvikling. Vi tror at studenter forventer å få en god nok startlønn og er dermed mer opptatt av stillinger som gir muligheten til å lære og å utvikle seg. Vi har vært i kontakt med studenter som har fått flere tilbud, og det er ikke uvanlig at de velger en stilling de oppfatter som mer interessant og utfordrende fremfor en stilling med høyere lønn.

Du kan også se alle nyheter her.