Rekordstor pågang til BIs studier

23. april 2008

Søkertallene fra Handelshøyskolen BI øker med hele 15 prosent fra i fjor. Det betyr 862 flere søkere. Alle BI skolene og nesten alle bachelorstudiene går fram.

 - Dette er vi riktig fornøyde med. Særlig positivt er det at alle våre studiesteder opplever en framgang og at vi nå ser en positiv vekst for de fleste av våre studier. Det viser at vi har lykkes når det gjelder både faglig kvalitet og relevans, sier Tom Colbjørnsen, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Attraktive studier

Som i fjor er det stor interesse for å studere finans. På bachelornivå er framgangen på finansstudiene 38 prosent og siviløkonom går fram med 35,7 prosent, det vil si opp 225 søkere. Den sterkeste økningen for noe bachelorstudier er likevel innen internasjonal markedsføring og entreprenørskap. Disse studiene opplever en vekst på henholdsvis 43,8 og 42,7 prosent fra i fjor.

- Årsaken til at våre økonomistudier bare fortsetter å øke skyldes nok at vi har lykkes i å posisjonere oss på dette området og at vi er kjent for vår nære tilknytning til næringslivet, sier Colbjørnsen. Han legger også til at resultatene fra den årlige arbeidsmarkedsundersøkelsen kan være med på å forklare de gode søkertallene. Undersøkelsen viste at så mange som 95 prosent av alle bachelorstudentene fra BI har jobb etter avsluttet studiet.

Positiv trend

- BI er inne i en positiv trend for tiden med god evaluering fra Equis rapporten (European Quality Improvement System) og ikke minst godkjenningen fra NOKUT som vitenskapelig høyskole. Akkrediteringen som vitenskapelig høyskole betyr at BI kan enda raskere utvikle og tilby relevante og gode utdanningstilbud i tråd med stadig nye og endrede kompetansebehov i norsk arbeids- og næringsliv. Dette er et viktig skritt på veien mot BIs visjon om å bli en av de ledende handelshøyskolene i Europa, sier rektor Tom Colbjørnsen.

Campus

2007 2008 % mot 2007 Antall

BI Bergen

902

1012

12,2

110

BI Drammen

153

198

29,4

45

BI Kristiansand

104

120

15,4

16

BI Stavanger

353

370

4,8

17

BI Trondheim

605

739

22,1

134

Handelshøyskolen BI i Oslo, Bachelor

3645

4185

14,8

540

Grand Total

5762

6624

15,0

862

Du kan også se alle nyheter her.