BI akkreditert som vitenskapelig høyskole

25. mai 2008

Det ble i statsråd fredag 23. mai fattet vedtak om at Handelshøyskolen BI får status som vitenskapelig høyskole med virkning fra 1. juni 2008.

- Dette er en gledens dag, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen. Alle formaliteter er nå på plass, og Handelshøyskolen BI er endelig akkreditert som vitenskapelig høyskole.

- Vi har alle grunn til å gratulere hverandre. Sammen med rekordstore søkertall gir dette et flott utgangspunkt for å stå på videre. Dette gir fornyet kraft til å gyve vi løs på utfordringen med å hevde oss blant de beste handelshøyskolene i Europa, avslutter Colbjørnsen.

Etter en lang prosess både internt ved Handelshøyskolen BI og i offentlige organer, er det i dag fattet endelig vedtak i NOKUT-saken. Forut for dette har Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) foretatt en sakkyndig vurdering av BIs virksomhet, og NOKUT-styret vedtok enstemmig at institusjonen tilfredsstiller de krav som er satt opp for å bli akkreditert som vitenskapelig høyskole.

Status som vitenskapelig høyskole krever blant annet at institusjonen har stabil forskningsvirksomhet av høy kvalitet på sine fagområder. De sakkyndige har også vurdert organisering og infrastruktur, ansattes kvalifikasjoner og tilknytning til nasjonale og internasjonale nettverk innen høyere utdanning.

Handelshøyskolen BI får nå selvstendig rett til å tildele doktorgrad, opprette nye bachelorstudier og opprette masterstudier i økonomiske fag og ledelse.

Les hele pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet

Du kan også se alle nyheter her.