BI og Toyota sammen om ambisiøs klimaforskning

22. mai 2008

Handelshøyskolen BI og Toyota Norge AS har inngått en avtale om et gaveprofessorat for forskning på klima-scenarier. Forskningen skal bidra til reduksjon av de globale utslippene av drivhusgasser.

Jørgen Randers

Arbeidet skal ledes av professor Jørgen Randers og det opprettes et nytt forskningssenter ved Handelshøyskolen BI som skal hete ”BIs Senter for klima-strategi”. Gaveprofessoratet skal ha en varighet på 5 år med oppstart 1. august 2008. Gavebeløpet fra Toyota Norge AS er på totalt ni millioner kroner.

- Det står respekt av den satsingen på uavhengig klimaforskning som Toyota gjør mulig med denne gaven. For BI betyr det nye gaveprofessoratet at vi styrker vår forskning og undervisning på et område som er av største betydning for økonomiske og administrative beslutningstakere, sier rektor ved Handelshøyskolen BI Tom Colbjørnsen.

- Jeg er svært glad for denne muligheten til å drive praktisk relevant arbeid med klimastrategier for næringsliv og forvaltning. Visjonen er at senteret skal bidra til en vesentlig styrking av det fremtidsrettede klimaarbeidet i Norge, med vekt på økonomisk-administrative problemstillinger av interesse for politikk og næringsliv. Dette vil fylle et vesentlig gap i den norske kompetansen på klimaområdet, sier professor Jørgen Randers.

Mulige resultater av forskningen

 • Forslag til klimastrategier for ulike aktører (individer, selskaper, land, regioner og verden) og på relevant nivå
 • Identifikasjon av industrielle muligheter og klargjøring av når disse vil kunne være lønnsomme
 • Ulike scenarier for den samfunns-utvikling som kan oppstå i årene fremover, for eksempel dersom klimapolitikken utvikler seg langsommere enn ønskelig.
 • Kriseplaner (for ulike aktører)

Eventuelle prosjekter i oppstartsfasen

 • Avklare sannsynlige prisbaner for ulike typer energi, og for ulike typer utslippskvoter.
 • Økonomisk administrative studier av klima-teknologier som er spesielt viktige for Norge: CO2-fangst og lagring, havgående vindmøller, gassdrevne fartøy og lavutslippsbiler for bruk i rurale strøk.
 • Beskrive sannsynlig fremtid for det europeiske kvote-handelssystemet.
 • Oppsummere status for og erfaringer med individuelle utslippskvoter.
 • Et miljøvennlig Kina

Toyota

Toyota er kjent for sin satsing på utvikling av mer miljøvennlige biler. Toyota har produsert over en million hybridbiler hittil, og vil lansere ny plugg-inn framtidsteknologi de kommende årene. Toyota Norge AS var også den første bilimportøren med ISO 14001 miljøgodkjenning i Norge.

- Toyotas satsing på klimaprofessoratet er en naturlig videreføring av det bevisste miljøarbeidet Toyota driver og har drevet både internasjonalt og her i Norge i flere år. Toyotas visjon er null utslipp og null negative virkninger på klimaet. Derfor satser Toyota enorme summer på forskning og utvikling av stadig nye teknologiske løsninger. Vi arbeider bevisst med klima- og miljøstyring i alle våre virksomheter, både i bilfabrikkene og hos importør og forhandlere, sier administrerende direktør i Toyota Norge AS Tor I. Berge.

- Et klimaprofessorat på BI vil kunne bli en viktig nøytral faginstans innenfor det kanskje viktigste fagfeltet i verden i dag, avslutter Berge.

Kontaktinformasjon Handelshøyskolen BI:
Rektor Tom Colbjørnsen,
4641 0448
Professor Jørgen Randers,
9224 0687
Informasjonssjef Nordan Helland,
4641 0840

Kontaktinformasjon Toyota Norge AS:
Adm. dir. Tor I. Berge,
9065 5998
Informasjonsdirektør Per Arne Skramstad,
90 58 23 87

Fakta om Handelshøyskolen BI:

 • Visjon: Faglig styrke og relevans gjør BI til en ledende europeisk handelshøyskole.
 • Blir vitenskapelig høyskole i løpet av 2008, etter at NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) ga sin tilslutning til dette 27. februar i år.
 • EQUIS-akkreditert siden 1999 som en av kun 110 skoler i verden.
 • En av de 100 mest anerkjente handelshøyskolene av totalt over 4000 slike skoler i verden i 2008, og en av de 35 mest anerkjente handelshøyskolene i Europa. Se ”Top Business School Worldwide 2008” på http://www.eduniversal-ranking.com/.
 • Er i følge Financial Times blant de 65 beste leverandørene av skreddersydde bedriftsinterne programmer i verden og nr 28 i Europa (2008), og har det 117. beste MBA-programmet i verden (2008).
 • 18253 studenter, herav 52 % kvinner og 48 % menn. BI hadde i 2008 nok en rekord i søkertall, med en vekst fra 2007 til 2008 på hele 15 %, eller 862 søkere. Alle BI-skolene, og nesten alle bachelorstudiene går frem. En svært høy andel studenter – hele 95% – er i jobb seks måneder etter endte studier.
 • Forskere i internasjonal toppklasse.
 • Utdanning: Siviløkonomstudiet, 16 bachelorstudier, syv masterstudier, fem doktorgradsprogrammer, omfattende etter- og videreutdanning, nettstudier, spesialkurs, bransjestudier, skreddersydde bedriftsinterne programmer og lederprogrammer.
 • Samarbeidsavtaler med 148 universiteter og handelshøyskoler i 40 land over hele verden, og mange utvekslingsstudenter.
 • Eget MBA program i Kina i samarbeid med Fudan University School of Management.
 • Hovedeier av ISM University of Economics and Management i Litauen med 2000 studenter
 • Strategisk samarbeid med bl.a. Nanyang University of Technology i Singapore, ESCP/EAP European School of Management i Paris og University of California - Berkely.
 • Totalt seks studiesteder i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Drammen.
 • BIs bygg i Oslo vant i 2008 FIABCIs Prix d’Excellence – Norge, og deltar nå i konkurransen om den internasjonale prisen.
 • BI er sertifisert som Miljøfyrtårn på området kontorbedrift.

 

Du kan også se alle nyheter her.